70-ліття Пласту у США: У повоєнні роки і в дальші десятиліття, ч. 1

Від 1947 року розпочалася масова еміґрація з таборів Ді-Пі до заморських країн: до Північної і Південної Америки, до Австралії, Великої Британії. Пластовий провід, маючи на увазі, що це переселення торкається також більшости пластунів і що цей процес вимагає психологічної підготовки та вказівок так для пластових провідників, як і для молоді, скликав у березні 1948 р.

Пластовий Конґрес до Ашаффенбурґу під кличем: «У дальшу мандрівку до Великої Мети». Невдовзі після Конґресу, як підсумування цього періоду праці, в квітні 1948 р. відбувся IV Загальний Пластовий З’їзд у Цуффенгавзені, який затвердив Головний Пластовий Провід і його дію.

З таким ідейним навантаженням вирушили пластуни на еміґрацію, щоб там відразу розпочати, а радше продовжувати пластування.

Найкраще і найшвидше розвинувся Пласт у ЗСА і Канаді, куди еміґрувала найбільша кількість української молоді. Поодинокі й активні ще в Німеччині пластуни самочинно творили пластові гуртки. Перший створений в Нью-Йорку гурток відбув свої сходини в домівці отців Василиян при 7-ій вулиці, і було на них семеро пластунів. На початку січня 1948 року запляновано підготовку до пластових проб, а в лютому прилучився до юнаків гурток пластунок. Разом вони створили мішаний підготовчий курінь ім. Євгена Коновальця. Зголосивши започаткування пластової праці, ініціятори А. Олексюк і В. Воловодюк отримали від Головного Коменданта пластунів пл. сен. Яра Гладкого перше пластове відзначення. Влітку 1948 року вони двічі провели триденний юнацький табір на оселі православної церкви в Бавнд Бруку, після вакацій вели курінні та гурткові заняття в домі оо. Василіян, а в жовтні того ж року православна церква віддала пластунам до вжитку будівлю при авеню «С» і 4-ій вулиці, яку треба було відновити і відчистити, що пластуни і зробили.

Делегати І Пластового Когресу в Ашаффенбургу, Німеччина, 1948

Делегати І Пластового Когресу в Ашаффенбургу, Німеччина, 1948

В часі Різдва 1948 р. пластуни ходили з колядою на пластові цілі. 1948/1949 роки значно поповнили ряди пластунів у Нью-Йорку та околиці, а уповноважені Головною Пластовою Старшиною пл. сен, Леонід Романюк, а відтак пл. сен. Марія Хомин старалися зорганізувати приїжджих пластунів в курені й осередки відповідно до їх поселення. У 1949 р. переїхав до Дітройту уповноважений пластовим проводом пл. сен. Євген Ґут-Кульчицький.

14-15 квітня 1951 р. у приміщенні школи св. Юра в Нью-Йорку відбувся Перший Крайовий Пластовий З’їзд на терені ЗСА, який обрав головою Крайової Пластової Ради пл. сен. Юрія Старосольського, який одразу ж покликав на голову Крайової Пластової Старшини пл. сен. Є. Гута-Кульчицького — уповноваженого ГПС з Німеччини, який оформив на терені Дітройту провід та закупив перший пластовий дім на терені ЗСА.

Число пластунів росло з кожним днем, а особливо в Нью-Йорку. Там створено станицю, яка на час Першого Крайового З’їзду начисляла вже 345 членів. З активністю саме в Нью-Йорку пов’язане рішення КПС перенести туди свій осідок, до приміщення в Українському Народному Домі, де містилася довгі роки канцелярія КПС. У вересні 1953 р. в Нью-Йорку відбувся II Крайовий Пластовий З’їзд, який обрав головою КПС пл. сен. Богдана Кравціва.

На цьому З’їзді були представники 30 станиць із 2285 членами усіх чотирьох уладів. 1953 р. у Нью-Йорку виникла пластова крамниця «Молоде Життя». Її засновником та першим директором був пл. сен. Андронік Копистянський.

1955 року черговий КПЗ’їзд відбувся знову в Нью-Йорку; головою обрано пл. сен. Мирослава Раковського. З’їзд тим знаменний, що в ньому взяли участь батьки пластової молоді, зорганізовані у Пластприяті, що діяв в усіх станицях, і було обрано діловода Пластприяту, який від того часу є повноправним членом КПС.

Для пропаганди Пласту серед громадянства на терені ЗСА у щоденнику «Свобода» почала періодично появлятися сторінка «Пластова Ватра», мате-ріял для якої підготовляла КПСтаршина. Від 1955 року її безперервно 25 років редаґувала пл. сен. О. Кузьмович. Для новацтва щомісячно почав появлятися журнал «Готуйсь», який понад 15 років редаґувала пл. сен. Леся Храплива, а для юнацтва продовжувало виходити видаване ще в Німеччині «Молоде Життя» (редактор Б. Кравців).

Присяга хорунжого на курінний прапор. Присягу відбирає пл.сен.кер. Яро Гладкий, головний комендант пластунів. Присягу скаладає хорунжий Кравців, Філадельфія, ПА

Присяга хорунжого на курінний прапор. Присягу відбирає пл.сен.кер. Яро Гладкий, головний комендант пластунів. Присягу скаладає хорунжий Кравців, Філадельфія, ПА

Коли в грудні 1957 року провід перебрав пл. сен. Ярослав Падох, він зі своєю громадською настановою кинув на чергові два роки клич для пластунів: «Лицем до громадянства». В часі його проводу пластуни ЗСА брали участь у численних загальних громадських імпрезах. Це традиційні в тому часі «Паради Льояльности» в Нью-Йорку, Шевченкові дні та інше. Рівночасно припали різні важливі дати, як 45-ліття Українського Пласту, яке відзначено 1956 року, і 70-ліття Дрота. У 45-річчя Пласту в Канаді на «Пластовій Січі» відбулася Ювілейна Пластова Зустріч, в якій взяв участь засновник Пласту д-р О. Тисовський і Начальний Пластун С. Левицький.

Там теж відбувалися вишкільні курси для юнацьких та новацьких виховників і розпочався змаг для пластунства під кличем «Мандрівка землями України». В часі головування пл. сен. Я. Падоха відбулися 2-і Збори КУПО у 1958 році і Перший Загальний З’їзд УСП ЗСА і Канади на «Новому Соколі». 1959 рік був проголошений Мазе-пинським роком, і пластуни ЗСА змагались з іншими молодечими українськими організаціями у спортових змагах, мали відповідну виховну програму та брали участь у загальногромадських імпрезах. На 1959 рік припало також десятиліття дії Крайової Пластової Старшини на терені ЗСА, що відповідно відзначено.

Новий Сокіл - піднесення прапорів

Новий Сокіл – піднесення прапорів

У лютому 1960 року відбувся черговий Крайовий Пластовий З’їзд у Нью-Йорку, на якому обрано головою пл. сен. Ольгу Кузьмович. їй припав обов’язок підготувати велику Ювілейну Пластову Зустріч на 1962 рік для відзначення 50-ліття Пласту. З того приводу черговий крайовий з’їзд перенесено на рік, щоб дати можливість обраному проводові належно підготувати і провести зустріч. На жаль, на цій справді великій та успішній ЮМПЗ не було вже ані засновника Пласту Дрота, який не прибув з причини поганого стану здоров’я, ані Начального Пластуна, який відійшов на Вічну Ватру 30 січня 1962 р.

Головування пл. сен. О. Кузьмович розпочалося найбільшою трагедією, яку пережив провід Пласту. Це загибель шістьох юнаків на пластовому таборі «Великий Луг» біля Чікаґо. Все ж і ця велика рана не захитала енергії та оптимізму пластунів, що найкраще показала дбайливо підготована Ювілейна Зустріч, в якій взяло участь 1716 пластунів, угорські, польські, естонські і литовські скав-ти і 3000 гостей на чолі з президентом УНР в екзилі д-ром Степаном Витвиць-ким, митрополитом УПЦ Мстиславом і єпископом УКЦ Йосипом Шмондюком. 1962 року з ініціятиви голови Пластпри-яту інж. Р. Баранського в Нью-Йорку постала перша Пластова Фундація.

У той час пластова організація в ЗСА начислювала біля 4000 членів у 30 станицях. Щороку на оселях відбувалися пластові табори, а крім того стали популярними мандрівні табори для юнацтва і старшого пластунства, високогірні, спортивні, організовані куренями «Червона Калина» на оселі «Вовча Тропа», і лещетарські, організовані куренем «Бурлаки». В часі саме цієї каденції КПСтаршини розпочалися щорічні змагання юнацтва з українознавства під назвою «Орликіяда». Не менше популярними від «Орликіяди» стали розпочаті в 1966 році вишкільні табори «Лісова Школа» для пластунів і, від 1969 р., — «Школа Булавних» для пластунок. В 1963 році почав появлятися на терені ЗСА місячник для юнацтва «Юнак», першим редактором якого був пл. сен. Любомир Онишкевич, а від 1968 р., впродовж 25 років, його редаґувала пл. сен. О. Кузьмович. Для юнацьких виховників почав виходити спершу за редакцією пл. сен. Тараса Дурбака журнал «В дорогу з юнацтвом», а відтак за редакцією пл. сен. Лариси Онишкевич, а для новацьких виховників — «Вогонь Орлиної Ради» за редакцією пл. сен. Теодосія Самотулки і пл. сен. Ореста Гаврилюка. Усі вище згадані журнали були призначені для пластунства цілого світу.

Лісова Школа, 1977.

Лісова Школа, 1977.

В усіх виданнях пластунів довгими роками був незвичайно допоміжним архівар і світливець пл. сен. Михайло Пежанський. Він теж був автором пластового альбому «50-ліття Пласту», що появився у 1962 році та був призначений для всіх членів Пласту.

23—24 березня 1963 року вперше відбувся Крайовий З’їзд на терені «Союзів-ки», на якому обрано черговим головою КПС пл. сен. Юрія Ференцевича. У листопаді 1963 року відбулися 3 Збори КУПО.

У червні 1964 року пластуни брали участь у величному відкритті пам’ятника Т. Шевченкові у Вашінґтоні. Були представлені всі улади. Влітку 1964 року в ЗСА проведено перший летунський табір під проводом пл. сен. Ярослава Луч-каня, відбулися перші «Стежки Культури», ініційовані куренем «Перші Стежі». У 1965 році пластуни відзначили 50-літ-тя УСС, а велика зустріч юнацтва була проведена влітку 1966 року в Скелястих горах Канади. У серпні 1966 р. усі пластуни відзначили 80-ліття Дрота.

Пл. сен. Юрій Ференцевич був головою КПС протягом двох каденцій — до 1967 р. На черговому Крайовому З’їзді в Рочестері головою Пласту в ЗСА обрано пл. сен. Ярослава Бойдуника. На його дволітню працю припали такі великі громадські події, як приїзд звільненого із заслання кардинала Йосипа Сліпого, який у 1968 р. відвідав пластунів на «Вовчій Тропі». У 1967 році в Нью-Йорку відбувся багатолюдний Перший Світовий Конґрес Українців. Понад 500 пластунів взяло участь у масовій демонстрації в Медісон Сквер Ґарден. В цих двох роках припадали також такі річниці як 50-ліття проголошення незалежнос-ти української держави, 25-ліття УПА і 25-ліття віднови Пласту.

У 1968 р. відійшов від нас засновник Пласту д-р О. Тисовський. На його похоронах у Відні була присутня численна делеґація із ЗСА під проводом пл. сен. Юрія Ференцевича.

Звіт під час ранішньої збірки на вишкільному таборі-курсі «Мала Береза» в 1951 році. Перший із права у звітовій лаві юнаків — Микола Кравців, слідуючий коло нього Петро Содоль. Звіт відбирає пл. сен. Корчинський (командант), а за ним стоїть ст.пл.поучник Юрій «Цюха» Ференцевич, Бурл. (бунчужний). За звітовою лавою видніє чоло табору; перший з права ст.пл. Любомир Онишкевич, СМ (писар).

Звіт під час ранішньої збірки на вишкільному таборі-курсі «Мала Береза» в 1951 році. Перший із права у звітовій лаві юнаків — Микола Кравців, слідуючий коло нього Петро Содоль. Звіт відбирає пл. сен. Корчинський (командант), а за ним стоїть ст.пл.поучник Юрій «Цюха» Ференцевич, Бурл. (бунчужний). За звітовою лавою видніє чоло табору; перший з права ст.пл. Любомир Онишкевич, СМ (писар).

У 1970 р. скликано Другий Пластовий Конґрес, який мав подати вказівки до дальшої дії на нових місцях поселення у змінених обставинах життя. Всі ідеологічні проблеми Пласту находили своє відображення на сторінках «Пластового Шляху». Разом із «Пластовою Ватрою» — сторінкою інформацій про Пласт в ЗСА для громадянства, що появлялася впродовж тридцяти років, від 1968 року почав виходити односторінковий додаток в «Америці» під назвою «Скоб», який безперервно редаґував Олександер Луцький. Пластовий провід у ЗСА видавав для внутрішнього вжитку «Пластовий листок», на сторінках якого друкувалися усі доручення, звіти, а перед кожним крайовим з’їздом — звіти членів КПСтаршини.

У час головування пл. сен. Павла Дорожинського пластовий провід звернув особливу увагу на події в Україні та проголосив відзначеання Дня Солідарности з політичними в’язнями 12 січня. Подібний звичай побутував серед пластунок ще від 1950 року. Це запалення «пластової свічечки» в час, коли у Святвечір в Україні появляється перша зірка.

У 1976 році відбулися 7 Збори КУПО, на яких, зокрема, продискутовано позицію Пласту щодо нищівної акції злиття народів в СССР. Пластуни зі ЗСА взяли участь у різних зовнішніх акціях, наприклад, у прощі до Рима з приводу Святого Року, відзначенні 200-ліття Америки і 100-ліття українського поселення. Відбулися також мандрівні табори «Стежки Культури».

У квітні 1975 р. у ЗСА відбувся черговий Крайовий Пластовий З’їзд, на якому головою обрали пл. сен. Андрія Миця. На той час майже в усіх 30 пластових станицях в ЗСА припало святкування 25-ліття з часу створення. В час головування в КПС пл. сен. А. Миць несподівано помер. Обов’язки голови до чергового з’їзду перебрав його заступник пл. сен. Ігор Сохан. На черговому з’їзді головою КПС обрано пл. сен. Євстахію Гойдиш, яка перебувала на цьому пості до 1985 року. На той час припало багато святкувань та спільної діяльности. 1978 року при Світовому Конгресі Вільних Українців створено референтуру молоді, яка згодом (1980) була офіційно оформлена як Комітет Українських Молодечих Організацій. В проводі КУМО були на переміну представники різних молодечих українських організацій, а в тому числі пластуни зі ЗСА.

У 1979 році вдруге заприсяжено Начального Пластуна Юрія Старосольського на «Вовчій Тропі», під час чергової Ювілейної Пластової Зустрічі з нагоди відзначення 70-ліття Пласту. Пластуни ЗСА у той період були господарями двох загальних пластових з’їздів. У 1980 р. на терені ЗСА відбулися 8 Збори КУПО, а в березні того ж року КПС в ЗСА гостила у себе перший з’їзд голів усіх Крайових Пластових Старшин світу.

Начальний Пластун Юрій Старосольський

Начальний Пластун Юрій Старосольський

Рік 1983 проходив під знаком 50-ліття Великого Голоду. У громадських відзначеннях цієї сумної річниці брали участь пластуни, зокрема у протестаційному поході у Вашінґтоні (взяло участь 700 пластунів), у жалобних маніфестаціях у Бавнд Бруку. У вересні 1984 року пластуни зі ЗСА взяли масову участь у мані-фестаційному поході проти русифікації, а у жовтні того ж року на «Союзівці» відбулися 9 Збори КУПО і III Сесія Другого Пластового Конґресу.

Від 1983 року пластунки ЗСА беруть активну участь у діяльності Світового руху матерів при ООН, представляючи жіночі організації ЗСА.

Частина 2

Джерело: Альманах 100-ліття Пласту

0 коментарів

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This