Андрій Алиськевич, заступник Начальника Скавтів Закарпаття, народився дня 17 грудня 1870 р. у Залукві в Галичині, в сім’ї священика. Гімназію закінчив у Золочеві, університет у Відні та Львові. Професорував у Львові, Бродах, Перемишлі і Дрогобичі.

По війні опинився на Закарпатті, де від 1920 р. був директором гімназії в Берегові, а відтак, від 1922 р., в Ужгороді. У Берегові він зорганізував нову українську гімназію, а в Ужгороді спричинився до небувалого її розквіту.

У пласті зачав працювати вже в Берегові від самих початків пластового руху на Закарпатті 1921 р. і продовжував свою працю при Пласті аж до свого відходу на пенсію. За довгі роки був членом Головної Управи Скавтів Підкарпатської Руси, як заступник Головного Начальника, а рівночасно був головою Краєвої Пластової Старшини, тобто проводу закарпатського українського Пласту. Він цікавився пластовим рухом, відвідував пл. табори, старався про піднесення пластової преси.

Його надзвичайна працьовитість служила прикладом для українських пластунів. В його особі закарпатський Пласт мав гідного репрезентанта і оборонця перед Центральною Управою Скавтів Чехословаччини. 1925 р. за заслуги для пластового руху на Закарпатті нагороджено його срібним пластовим хрестом, а 1927 р. надано йому почесний титул «Добродія Пласту» з правом ношення срібних відзнак.

Тут треба згадати про його велику опіку середньо-шкільної молоді. Для хворих і бідних учнів зорганізував вакаційну оселю, постарався про заснування інтернату для бідних хлопців, як теж започаткував дешеву кухню. Працював по різних наукових і урядових товариствах: Педагогічне Т-во, Шкільна Поміч тощо і був членом Комісії для Реформи Середніх Шкіл. Вже на пенсії зорганізував для ОО. Василіян українську класичну гімназію в Ужгороді і стався її першим директором, прагнучи забезпечити будучність правдиво української гімназії, утримуваної народними датками. Восени 1938 р., коли мадяри зайняли Ужгород, він переніс гімназію до Великого Бичкова і там далі трудився над вихованням молоді.

Коли в березні 1939 р. мадяри силою зайняли Карпатську Україну, дир. А. Алиськевич переїхав на Моравію і помер у Брні, дня 25 березня 1949 р.

Пластове свято в Ужгороді, вересень 1922 або 1923 (спереду дир А. Алиськевич)

Пластове свято в Ужгороді, вересень 1922 або 1923 (спереду дир А. Алиськевич)

Джерело: Степан Пап-Пугач. Пластовий альманах, Рим, 1976

*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.