Позначки:, ,

Д-р Вікентій Шандор народився 12 жовтня 1907 року в селі Баранинці під Ужгородом. Українська державотворча справа й українська національна ідея, які поглинули усе його життя, ним розумілися, ним послідовно утверджувалися, починаючи із Закарпаття й через Закарпаття в цілому світі.

Будучи юнаком Вікентій Шандор також належав до закарпатського Пласту.

Незважаючи на існуючу тенденцію недооцінювання малих країн та малих регіонів, д-р Вікентій Шандор виразно бачив Закарпаття «вікном України в Дунайський басейн і ворітьми до решти Центральної та Західної Європи». Це його засадичне переконання прослідковуємо і в часі державотворчих змагань 30-х років, коли йому випала місія представляти уряд Карпатської України в Празі, й у подальших процесах вирішення долі Європи й України в роках окупації та повоєнного переділу, й у всій діяльності на еміґрації. Дослідників політичної історії України чекає чимало несподіваних відкриттів при детальнішому вивченні матеріалів ініційованої й фактично веденої д-ром Вікентієм Шандором роботи Пан-Американської Української Конференції, як і Українського Конгресового Комітету Америки, його особистої діяльності в Генеральному Секретаріаті Об’єднаних Націй, зрештою – в уряді УНР в екзилі, Карпатському Союзі і т. д., і т. д.

Президент о. Агустин Волошин, члени уряду та Вікентій Шандор, Прага, квітень, 1939

Президент о. Агустин Волошин, члени уряду та Вікентій Шандор, Прага, квітень, 1939

Д-р Вікентій Шандор був блискуче освіченою, надзвичайно ерудованою й прозірливою людиною. Навчався в Ужгородській торговельній школі й Мукачівській Торговельній Академії, Карловому університеті в Празі, університеті ім. Ґете в Франкфурті (Німеччина), Колумбійському університеті та Українському Технічному Інституті в Нью-Йорку. Був фаховим юристом, економістом й політологом. Вікентія Шандора іменовано почесним доктором права й політології Ужгородського національного університету й обрано Почесним членом Закарпатського крайового товариства «Просвіта». В його доробку поважне дослідження «Закарпаття. Історико-правний нарис від ІХ ст. до 1920» (1992), десятки ґрунтовних доповідей та виступів на конференціях, сотні політологічних та публіцистичних статей у періодичних виданнях. Можливістю настільки повно реалізувати свої наукові та творчі потенції Вікентій Шандор великою мірою завдячував доброму ангелу-хоронителю – дружині Оксані Січинській, разом з якою пройшли по життю цілих шість десятків років, пережили тяжкі, болючі й безжальні удари долі, але й щастя зажили сповна. Надійною опорою була для нього й сестра Маргарета Баботова з Пряшева, заслугою якої є фахова підготовка спогадів брата – останнього представника уряду Карпатської України – до друку.

У ювілейній згадці про свого вчителя й наставника Олексу Приходька Вікентій Шандор зауважив, що великі зміни в національно-культурному та політичному житті Карпатської України на шляхах ХХ століття стали можливими «завдяки жертвенній та витривалій праці одиниць». І далі: «Тут вповні підтверджується засада, що народ живе працею, серцем і мозком своїх відданих одиниць».

Ці слова беззастережно відносимо нині на конто д-ра Вікентія Шандора, його світлої пам’яті.

*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.