Позначки:, ,

Сумна вістка потрясла вірну дружину мґра Галю Утриско. Т-во “Бойківщини”, колишніх мешканців Бойківщини та усіх українців, які знали мґра Мирона Утриска. Відійшов до вічности 2-го вересня 1988 року.

Св. п. мґр Мирон Утриско народився 30-го серпня 1908 року у Львові, де закінчив гімназію, торговельну академію, право й дипломатичні студії у Львівському університеті. Відтак у Львові відкрив свою адвокатську канцелярію. Провадив науково-дослідну працю у трьох ділянках: етнографічній, історичній і філологічній. Перед Другою світовою війною був співправником у “Новому Часі”. На еміґрації в Німеччині як чільний пластовий діяч видав книжечку “Гри й забави в пластовій домівці”, а крім того дописував до виховно-таборових пластових журналів.

В Америці в 1952 р. написав книжечку “Що таке Провидіння”, яка вийшла друком в видавництві “Америка”. В 1956 р. про нього була згадка в книзі “Гу іс Гу ін де Іст”. У роковини Сотера Ортинського видав книжку “Єпископ-Піонер” у видавництві “Провидіння”. Провадив досліди й збирав біографії визначних українців, що своєю діяльністю відзначилися у світовій науці: д-р Тесля, Заблікевич і інж. Фещенко Чопівський та ін. На ті теми писав статті в пресі. До енциклопедії українознавства написав цілий ряд статтей-гасел про визначних українців Бойківщини.

Був основником, власником і керівником української радіопрограми ім. Шевченка протягом 27 років у Філядельфії. Програма складалась з літературних і мовних хвилин, яку мґр Мирон Утриско сам опрацьовував.

Від 1968 р. писав в журналі “Літопис Бойківщини”, який виходить двічі на рік, помішував науково-історичні статті та мемуаристичні, а від 1977 року був головним редактором і видавцем згаданого журналу. В “Літописі Бойківщини” помістив свої дослідні праці з етнографії та історії. Головно етнографічні досліди Бойківщини. Разом зі сл. п. професором Олексою Бережницьким зібрали матеріяли й видав книжку про “Гетьмана Петра Сагайдачного”, а в 1980 р. був головним редактором і видавцем монументальної книги “Монографія Бойківщини”, в якій помістив дві свої праці на історичні теми.

В 1981 р. мґр М. Утриско видав ілюстровану книжку з подорожей “Нотатки з дороги”. В останніх десятиліттях написав багато туристичних репортажів з поїздок по світі. 1983 р. був співпрацівником і співвидавцем книжки “Відень 1863 р. — Козаки і Кульчицький”, та головним редактором і видавцем книжки “Кульчицький і козаки герої Віденської перемоги в 1683 р.”. Також провадив досліди над походженням українських родів і їх минулим. У видавництві Беатрічі появилась в 1984 р. при співпраці мґра Мирона Утриска книжка “Утриско Фамілі герітейдж бук”. Прізвище його є поміщене в книжці “Українці в Америці”, в книзі “В країні зірок”.

З 1982 р. була надрукована його праця “Кіш пластунів у Філядельфії”. В інших і пластових виданнях є його статті. Написав у пресі кілька статтей до історії українців у Німеччині, а також історію IV Куреня УПС “Характерники”, якого він був основником і курінним 40 років. Був відомий як курінний – Пінгвін, і “Української ІМКА”, “Львівської кооперації Чорноморе”, історію Т-ва “Бойківщини” й інших організацій. Працював над книжкою автобіографії “У вирі життя і подій” та над історією “Українського кооперативного руху”.

Сл. п. мґр Мирон Утриско хоч народився у Львові, але юні роки провів у Турці, на Бойківщині, бо там його батько був на посаді. В 1934 році одержав диплом маґістра права. В часі студій і після них брав активну участь в українському суспільно-громадському житті, був якийсь час головою Управи Т-ва “Відродження”, заложив Т-во студентів-абсольвентів, економістів, торговельників, які закінчили вищу торговельну школу. В тому часі був членом Управ чисельних товариств і організацій, був в’язнем “Бригідок”. Повернувся до Турки був адвокатським конціпєнтом та організував і очолював різні, товариства на Бойківщині. Брав активну участь у релігійному, політичному й громадсько-суспільному житті. Заложив ряд кооператив Просвіт, філій Т-ва “Відродження”, спортових товариств “Бескид і КЛК” та провадив підпільний Пласт. В тому часі заложив в Турчанщині ОУН і був провідником. В наслідок цього став політичним в’язнем різних тюрем і Берези Картузької.

В часі Другої світової війни мґр М. Утриско жив у Львові, де провадив адвокатську канцелярію, в часі большевицької окупації був переслідуваним, через що був змушений скриватися. Під час німецької окупації брав активну участь в різних ділянках українського життя. Виїжджаючи на еміграцію перед другою большевицькою окупацією, замешкав в Писав, Німеччина, де заложив український комітет, Пласт, Червоний Хрест та був повітовим провідником ОУН, а згодом перенісся до Реґенсбургу, брав участь в Управі Оселі, був основником деяких Товариств і вів широку діяльність у різних організаціях. Ставши офіцером ІРО, на якийсь час переїхав до Амберґу, звідки згодом переніс своє бюро до Реґенсбургу, залишаючи частину свого персоналу в Амберґу.

В 1950 році переїхав до ЗСА, де осів на постійно у Філядельфії. В Америці мґр М. Утриско був активним в політичному й громадському житті українських установ. Був головним організатором “Провидіння”, головою ООЧСУ (прим. Організація Охорони Чотирьох Свобід України) та АБН (прим. Антибільшовицький Блок Народів) і членом управ багатьох Централь і філій. Заложив ряд товариств та до кінця свого трудолюбивого життя був головою Головної управи Т-ва “Бойківщина” і редактором його численних видань. Був провідником 4-го Куреня УПС “Характерники”, головою Булави, корпорації “Чорно море”, головою Української Світової ІМКА та членом Управ різних крайових і льокальних установ ì·товариств. Треба також підкреслити, що сл. п. мґр Мирон Утриско був меценатом і добродієм, бо дав сорок тисяч дол. на іконостас в церкві св. Миколая у Філядельфії, а 10,000 дол. призначив на народні цілі.

Т-во “Бойківщина” болюче відчуло ту велику втрату, бо це була людина дуже працьовита і здисциплінована, а до того скромна й надзвичайно здібна. Людина великого маштабу, яка своєю шляхетною працею заслужила навічну пошану.

Микола Турецький

Джерело: газета Свобода 

*

Марковий блок "Підпільної пошти України" зі спецгашенням, присвячений джемборі в Муасон, 1947

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.