Галібей Богдан, лікар-терапевт

Богдан Галібей народився у Львові 25 лютого 1913 року, в родині січового стрільця, промисловця Михайла Галібея.

Пластун куреня ч. 1 ім. Петра Сагайдачного, гуртки “Олень”, згодом “Медвідь”. Мав пластові псевда “Віннстоу-Гадж”, “Микола Наливайко”. Здобув ступінь пластуна розвідчика.

У 1931 р. за­кін­чив Ака­де­міч­ну гім­на­зію у Льво­ві, всту­пив на ме­дич­ний фа­куль­тет Львівсь­ко­го уні­вер­си­те­ту. За­вер­шив сту­ді­ю­ва­ти ме­ди­ци­ну у 1937 р.

Пра­цю­вав те­ра­пев­том у «Ка­сі хо­рих». Від 1939 до 1946 р. — те­ра­певт за­ліз­нич­ної лі­кар­ні у Льво­ві, піз­ні­ше — асис­тент ка­фед­ри шпи­таль­ної те­ра­пії Львівсь­ко­го ме­дін­сти­ту­ту. 1951 р. за­хис­тив кан­ди­датсь­ку ди­сер­та­цію. Ви­со­кок­ва­лі­фі­ко­ва­ний лі­кар-те­ра­певт і пе­да­гог, ко­рис­ту­вав­ся ви­со­ким ав­то­ри­те­том у ко­лег, сту­ден­тів і хво­рих. Піс­ля ви­хо­ду на пен­сію у 1977 р. пра­цю­вав те­ра­пев­том-кон­суль­тан­том по­лік­лі­ні­ки Львівсь­ко­го державного уні­вер­си­те­ту ім. І. Фран­ка.

Брав ак­тив­ну участь в ук­ра­їнсь­ко­му гро­мадсь­ко­му жит­ті. У га­зе­ті «Ді­ло» від 1936 до 1939 р. вів що­тиж­не­ву сто­рін­ку «При­ро­да і жит­тя».

Помер 8 вересня 1983 року у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.

0 коментарів

Трекбеки/Пінгбеки

  1. Вплив епідемій на культуру людства - Локальна Історія - […] Лікар Богдан Галібей […]

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This