Інженер Антін Івахнюк – уроджений 25 січня 1906 р. в селі Сморжів (тепер Радехівський р-н), Україна, в сім’ї Василя і Емілії з Барановських. Від молодих літ член Пласту: в гімназії в Станиславові (тепер Івано-Франківськ) член куреня ім. гетьмана Мазепи, старший пластун скоб 10 куреня УУСП “Чорноморці”.

Від 1928 р. член куреня Чорноморці, де дружив та співпрацював у підпіллі з Романом Шухевичем. Працював у Верховній Плас­товій Команді, насамперед секретарем, а пізніше мав під собою таємні волинські курені. За цю працю дістав відзначення.

1930 р. заарештований за приналежність до таємного гуртка, за що відсидів півтора року в польській тюрмі.

Після виходу на волю переїздить до Загребу, Югославія, де в місцевому університеті завершує студії дипломом будівельного інженера архітекта в 1941 р. та одружується з д-р. Надією Ружицькою, першою жінкою-хірургом в Югославії, з якою був знайомий ще зі Станіславівських гімназійних часів. Мешкав у Загребі від 1933 до 1946 ро­ку, був активний в громадському житті в Хорватії.

Від 1948 р. перебуває в Канаді. В Пласті був станичним у Торонті, головою Пласту Канади, був співзасновником газети “Гомін України”, головою Української Головної Визвольної Ради на Канаду, журналістом, членом редакційної колегії “Літопису УПА”, дійсним членом Хорватської Академії наук з титулом академіка, членом НТШ та інших організацій. Кни­го­люб, влас­ник ко­ло­саль­ної біб­лі­о­те­ки.

В Оттаві скінчив славістику дипломом магістра в 1972 р.

Д-р. Надія і інж. Антін Івахнюки були щирими меценатами української культури та науки. Ще в 60-их роках подарували на катедру україністики при Оттавському університеті $100.000,00 і дали підставу для праці, яка ведеться по сьогодні. Також цілий свій спадок записали на ту ціль. 5 пар­цель на ос­тро­ві Ба­га­мас по­да­ру­ва­ли Ед­мон­тонсь­ко­му уні­вер­си­те­то­ві та­кож на сту­дії ук­ра­ї­ніс­ти­ки, од­нак там їх­ні пла­ни, на жаль, не здій­сни­ли­ся. Реш­ту ма­єт­ку пе­ре­да­ли на катедру українських студій в От­та­ві.

Панс­тво Івах­ню­ки ма­ли ве­ли­ку ко­лек­цію кар­тин кра­щих ук­ра­їнсь­ких мит­ців ді­яс­по­ри та Ук­ра­ї­ни. Всі ці кар­ти­ни по­да­ру­ва­ли Ка­надсь­кій Ук­ра­їнсь­кій Мис­тець­кій Фун­да­ції в То­рон­ті.

Інж. Антін Івахнюк помер 27 травня 2001 року в Канаді. Перепохований 8 серпня 2006 року разом з дружиною Надією в її родинному містечку Ялівець коло Бучача (Тернопільська обл.) в Україні.

Джерело:


Найкращий лайк – це 20 гривень 🙂

Завдяки вашим пожертвам наш проект розвиватиметься далі, публікуватиме більше статей, архівних матеріалів та репортажів з історії Пласту та українського молодіжного руху.*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.