Конспект історії Українського Пласту

Підготував пл. сен. Осип Бойчук, “Яйко”, ЛЧ

I. Роки 1911-1921
1. Українські землі і стан національної свідомості їх населення на початку XX століття: а) в Росії, б) в Австрії, в) в Мадярщині.

2. Пласт 1911-14 років у вахлярі інших організацій, таких як Січі, Соколи, — насвітлити пов’язаність Пласту із Січовим Стрілецтвом: персональні пов’язання й організаційно-діяльностеві.

3. Відгук скавтінґу на українських землях.

4. Пошуки за найбільш підхожим для нас типом скавтської організації. Змаг між ідеями Петра Франка, Олександра Тисовського, Івана Чмоли.

5. “Українізація” скавтінґу — приноровлення скавтських ідей і метод до українських потреб: назовництво — герб — організаційні форми — зміст діяльности (роля співосновників Пласту: Івана Боберського, Мирона Федусевича).

6. Перші пластові частини по галицьких школах:
а) організація і організатори — переважно вчителі (намагання створити організаційний центр у Львові — конференція пластових провідників з краю);
б) діяльність: в засаді — наслідування чужих скавтських організацій, зокрема польської; на ділі — залежно від інтеліґенції і виховних кваліфікацій поодиноких провідників-виховників;
в) на підставі повищого визначити загальний характер перших пластових організаційних клітин: прим., “щось в роді надобов’язкової шкільної руханки, спорту, мандрівництва, з додатком військових вправ”, — чи “свідоме гуртування української молоді для виконання патріотичних національних завдань у бурхливі 1911-14 роки”, чи сполучення одного з другим.

7. Пласт і УСС — пластуни в Леґіоні УСС.

8. Пласт на Сокільському Здвизі у Львові в червні 1914 р.

9. Пластуни і Пласт у визвольних змаганнях 1914-1921:
а) пластуни і пластунки в рядах УСС;
б) перша пластова Присяга 1915 р.
в) Пласт у Листопадовому зриві 1918 р. (Пластова Сотня УСС).
г) пластуни в УГАрмії.

10. Пласт у Східній Україні.

II. Роки 1921-1930
Відновлення Пласту
1. “Пробудження” після невдачі визвольних змагань. Тиск польської окупаційної адміністрації.

2. Спонтанне відродження пластових частин по школах Галичини.

3. Становище польської адміністрації до Пласту:
а) непевне міжнародне становище Галичини до р. 1923, а опісля міжнародні зобов’язання Польщі щодо автономії для західних українських земель;
б) напіввизнання існування і дії Пласту як секції УКТОДІ;
в) постійна відмова затвердити власні статути Пласту без пов’язання з польським скавтінґом;
г) у висліді: Пласт ніколи не був дозволений, а лиш до якогось часу толерований; по школах — ремісничий Пласт — Село-Пласт;
ґ) переслідування польською адміністрацією пластової молоді і її провідників (Сокаль, Золочів, Коломия, Косів, Волинь).

4. Пластовий провід: а) головний — ВПРада, потім ВПК; б) “окружні проводи”; в) місцеві — опікуни частин, потім зв’язкові, а врешті — “кошові команди”.

Організація
1. В засаді гурткова система.

2. Пластові частини по школах: зразу великі “полки” замінені в 1924 р. на менші “курені”.

3. Після розросту Пласту в одній місцевості — кошові команди.

4. Пластові частини підлягали безпосередньо ВПРаді, потім ВПКоманді. Роля “окружних команд” чи “окружних зв’язкових” ніколи не була важливою.

5. Розріст Пласту: первісний “Український Пластовий Улад”, що був виключно організацією юнацтва, розрісся з часом до:
а) УСП (почесні пластуни);
б) УПН (підготова до Пласту)
в) УПС (Сеньйорат)
Це коли мова про вікові групи, а до:
а) ремісничого Пласту,
б) Село-Пласту — коли мова про суспільні групи.

Діяльність
1. Самовиховна діяльність гуртковою системою за “Життям в Пласті”.

2. Пластові проби (спершу “іспити”).

3. Іспити вмілостей (спершу “почесні іспити”).

4. Прогулянки-мандрівки.

5. КУЛЬТ ГЕРОЇВ — вся діяльність побудована на традиції недавніх визвольних змагань (“пл. рік” починався 1.11 і кінчився 31.10. — піклування стрілецькими могилами, зеленосвяточні походи).

6. Зовнішні виступи: пописи, вправи.

7. Участь у релігійних і національних торжествах: Йордан, академії тощо.

8. Пластові табори: а) в горах — Підлюте, Остодір, Сокіл, Голови, Перехресне; б) на “рівнинах” — Старява, Горигляди; в) “водні” табори — (гл. “водний Пласт”); г) табори в Карпатській Україні — гляди Пласт на Закарпатті.

9. Пластові зустрічі (із моєї статті про Зустрічі в Одноднівці в 60-ліття Пласту).

10. Змаг добути гідне місце для Пласту в Українській Громаді закінчено успішно в 1925-26 рр. У висліді цього намагання різних середовищ підпорядкувати собі Пласт:
а) радянофільське середовище;
б) католицький клир;
в) ОУН.

11. Господарсько-фінансові справи Пласту:
а) пластова домівка у Львові, домівки по “школах”-осередках;
б) фонд будови пластового дому у Львові;
в) кооператива “Пласт”;
г) “пакування товарів” для Народної Торгівлі;
ґ) власні площі під табори: Сокіл, Перехресне, Голови (де ще?)

Пласт у Карпатській Україні
1. Матеріяли Леоніда Бачинського

2. Праці Шерегія, Вайди, Папа, Комаринського

Пласт на Буковині
Пласт на Волині
Пласт в інших країнах — Союз Українських Пластунів Еміґрантів

1. В ЧСР
2. В Німеччині
3. В Польщі (табори полонених: Каліш, Тарнів)
4. У Франції
5. У Юґославії
6. В Єгипті
7. В Італії
8. В Данціґу

Водний Пласт
Ремісничий Пласт
Селянський Пласт

III. Роки 1930-1945
А. Пласт у підпіллі

1. Заборона Пласту на Волині 1928 р., в Галичині 16.9.1930. Арешти і процеси: Дрогобич (Остап Левицький, Іваненко); Станиславів, Яворів і ін.

2. “Ліквідаційна комісія”

3. “Пластовий Центр”

4. Передача Головного Пластового Проводу до Праги — СУПЕ

5. Діяльність під чужими, іншими владами:
а) Комісія виховний осель і мандрівок молоді;
б) доріст “Рідної Школи”;
в) літні табори: Сокіл, Остодір (інші?)

6. Видавництво “Вогні” (“На сліді”?)

7. Кооператива “Пласт”

Б. Друга світова війна
1. Пласт під час большевицької окупації

2. Пласт під німецькою окупацією: ВСУМ

3. Вихід з рідної землі

В. Віднова Пласту поза Україною
1. Стан вихідців безпосередньо після війни: непевність майбутнього, брак комунікації

2. Перший Загальний Пластовий З’їзд 5.10.1945 у Карльсфельді

3. Другий Загальний Пластовий З’їзд 28.4.1946 у Карльсфельді

4. Третій Загальний Пластовий З’їзд 15-17.3.1947 у Реґенсбурзі

5. Тимчасова стабілізація житлових умов еміґрації по таборах, організований за національністю, — масове поширення Пласту по таборах — організація і діяльність; зустріч із різнонаціональними скавтськими з’єднаннями, зв’язок з Міжнародним Скавтським Бюром.

6. Зустріч з різнонаціональними скавтськими групами

7. Пласт і Міжнародне Скавтське Бюро

8. Діяльність:
а) встановлення правил пластової діяльности в нових умовах — Інструкції Команди СУПЕ;
б) пластові вишкільні курси;
в) пластові табори;
г) зустрічі, зокрема Ювілейні, в Авґсбурґу і Міттенвальді;
ґ) пластове видавництво “Молоде Життя”;
д) кооператива “Пласт” у Байройті;
е) віднова Пластового Сеньйорату;
є) пластова преса.

9. Пласт в Австрії

10. Пласт у бритійській окупаційній зоні

11. Пласт у французькій окупаційній зоні

12. Підготова до виїзду в заморські країни:
а) Пластовий Конґрес Перший в Ашафенбурзі;
б) Четвертий Пластовий З’їзд у Цуфенгавзені

13. Напрямні щодо організації Пласту в нових країнах поселення:
а) Правильник ГПСтаршини про своїх зв’язкових до нових країн;
б) Правильник устрою і дії нових крайових пластових організацій.

14. Уповноважені ГПС на ЗСА, Канаду, Австралію, Арґентину, Бразилію, Венесуелю, Францію, Тунезію, Велику Британію і т.д.

15. Творення нових крайових пластових організацій.

16. Покликання “діючої ГПСтаршини” в ЗСА

17. Перенесення осідку ГПСтаршини до ЗСА (Дітройт) 1952

18. Підготова 5 Загального З’їзду Союзу Українських Пластунів

19. 5 З’їзд СУП — 1 Збори КУПО 1-3.1.1954

20. Чергові Збори КУПО 2-6, організаційні проблеми

21. Пластовий Конґрес Другий

22. Проблеми Пласту в світі:
а) втримання ідентичности української молоді в чужих середовищах;
б) “модернізація” пластових виховних засобів;
в) Пласт і Скавтінґ;
г) Пласт і політичні середовища;
ґ) Пласт і Українська Громада;
д) Пласт і інші молодечі організації.

Джерело: “Пластовий Шлях”, ч. 1 (68), 1983. С. 44-49, Музей-архів пластового руху у Львові

*

0 коментарів

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This