Підготував пл. сен. Осип Бойчук, “Яйко”, ЛЧ

I. Роки 1911-1921
1. Українські землі і стан національної свідомості їх населення на початку XX століття: а) в Росії, б) в Австрії, в) в Мадярщині.

2. Пласт 1911-14 років у вахлярі інших організацій, таких як Січі, Соколи, — насвітлити пов’язаність Пласту із Січовим Стрілецтвом: персональні пов’язання й організаційно-діяльностеві.

3. Відгук скавтінґу на українських землях.

4. Пошуки за найбільш підхожим для нас типом скавтської організації. Змаг між ідеями Петра Франка, Олександра Тисовського, Івана Чмоли.

5. “Українізація” скавтінґу — приноровлення скавтських ідей і метод до українських потреб: назовництво — герб — організаційні форми — зміст діяльности (роля співосновників Пласту: Івана Боберського, Мирона Федусевича).

6. Перші пластові частини по галицьких школах:
а) організація і організатори — переважно вчителі (намагання створити організаційний центр у Львові — конференція пластових провідників з краю);
б) діяльність: в засаді — наслідування чужих скавтських організацій, зокрема польської; на ділі — залежно від інтеліґенції і виховних кваліфікацій поодиноких провідників-виховників;
в) на підставі повищого визначити загальний характер перших пластових організаційних клітин: прим., “щось в роді надобов’язкової шкільної руханки, спорту, мандрівництва, з додатком військових вправ”, — чи “свідоме гуртування української молоді для виконання патріотичних національних завдань у бурхливі 1911-14 роки”, чи сполучення одного з другим.

7. Пласт і УСС — пластуни в Леґіоні УСС.

8. Пласт на Сокільському Здвизі у Львові в червні 1914 р.

9. Пластуни і Пласт у визвольних змаганнях 1914-1921:
а) пластуни і пластунки в рядах УСС;
б) перша пластова Присяга 1915 р.
в) Пласт у Листопадовому зриві 1918 р. (Пластова Сотня УСС).
г) пластуни в УГАрмії.

10. Пласт у Східній Україні.

II. Роки 1921-1930
Відновлення Пласту
1. “Пробудження” після невдачі визвольних змагань. Тиск польської окупаційної адміністрації.

2. Спонтанне відродження пластових частин по школах Галичини.

3. Становище польської адміністрації до Пласту:
а) непевне міжнародне становище Галичини до р. 1923, а опісля міжнародні зобов’язання Польщі щодо автономії для західних українських земель;
б) напіввизнання існування і дії Пласту як секції УКТОДІ;
в) постійна відмова затвердити власні статути Пласту без пов’язання з польським скавтінґом;
г) у висліді: Пласт ніколи не був дозволений, а лиш до якогось часу толерований; по школах — ремісничий Пласт — Село-Пласт;
ґ) переслідування польською адміністрацією пластової молоді і її провідників (Сокаль, Золочів, Коломия, Косів, Волинь).

4. Пластовий провід: а) головний — ВПРада, потім ВПК; б) “окружні проводи”; в) місцеві — опікуни частин, потім зв’язкові, а врешті — “кошові команди”.

Організація
1. В засаді гурткова система.

2. Пластові частини по школах: зразу великі “полки” замінені в 1924 р. на менші “курені”.

3. Після розросту Пласту в одній місцевості — кошові команди.

4. Пластові частини підлягали безпосередньо ВПРаді, потім ВПКоманді. Роля “окружних команд” чи “окружних зв’язкових” ніколи не була важливою.

5. Розріст Пласту: первісний “Український Пластовий Улад”, що був виключно організацією юнацтва, розрісся з часом до:
а) УСП (почесні пластуни);
б) УПН (підготова до Пласту)
в) УПС (Сеньйорат)
Це коли мова про вікові групи, а до:
а) ремісничого Пласту,
б) Село-Пласту — коли мова про суспільні групи.

Діяльність
1. Самовиховна діяльність гуртковою системою за “Життям в Пласті”.

2. Пластові проби (спершу “іспити”).

3. Іспити вмілостей (спершу “почесні іспити”).

4. Прогулянки-мандрівки.

5. КУЛЬТ ГЕРОЇВ — вся діяльність побудована на традиції недавніх визвольних змагань (“пл. рік” починався 1.11 і кінчився 31.10. — піклування стрілецькими могилами, зеленосвяточні походи).

6. Зовнішні виступи: пописи, вправи.

7. Участь у релігійних і національних торжествах: Йордан, академії тощо.

8. Пластові табори: а) в горах — Підлюте, Остодір, Сокіл, Голови, Перехресне; б) на “рівнинах” — Старява, Горигляди; в) “водні” табори — (гл. “водний Пласт”); г) табори в Карпатській Україні — гляди Пласт на Закарпатті.

9. Пластові зустрічі (із моєї статті про Зустрічі в Одноднівці в 60-ліття Пласту).

10. Змаг добути гідне місце для Пласту в Українській Громаді закінчено успішно в 1925-26 рр. У висліді цього намагання різних середовищ підпорядкувати собі Пласт:
а) радянофільське середовище;
б) католицький клир;
в) ОУН.

11. Господарсько-фінансові справи Пласту:
а) пластова домівка у Львові, домівки по “школах”-осередках;
б) фонд будови пластового дому у Львові;
в) кооператива “Пласт”;
г) “пакування товарів” для Народної Торгівлі;
ґ) власні площі під табори: Сокіл, Перехресне, Голови (де ще?)

Пласт у Карпатській Україні
1. Матеріяли Леоніда Бачинського

2. Праці Шерегія, Вайди, Папа, Комаринського

Пласт на Буковині
Пласт на Волині
Пласт в інших країнах — Союз Українських Пластунів Еміґрантів

1. В ЧСР
2. В Німеччині
3. В Польщі (табори полонених: Каліш, Тарнів)
4. У Франції
5. У Юґославії
6. В Єгипті
7. В Італії
8. В Данціґу

Водний Пласт
Ремісничий Пласт
Селянський Пласт

III. Роки 1930-1945
А. Пласт у підпіллі

1. Заборона Пласту на Волині 1928 р., в Галичині 16.9.1930. Арешти і процеси: Дрогобич (Остап Левицький, Іваненко); Станиславів, Яворів і ін.

2. “Ліквідаційна комісія”

3. “Пластовий Центр”

4. Передача Головного Пластового Проводу до Праги — СУПЕ

5. Діяльність під чужими, іншими владами:
а) Комісія виховний осель і мандрівок молоді;
б) доріст “Рідної Школи”;
в) літні табори: Сокіл, Остодір (інші?)

6. Видавництво “Вогні” (“На сліді”?)

7. Кооператива “Пласт”

Б. Друга світова війна
1. Пласт під час большевицької окупації

2. Пласт під німецькою окупацією: ВСУМ

3. Вихід з рідної землі

В. Віднова Пласту поза Україною
1. Стан вихідців безпосередньо після війни: непевність майбутнього, брак комунікації

2. Перший Загальний Пластовий З’їзд 5.10.1945 у Карльсфельді

3. Другий Загальний Пластовий З’їзд 28.4.1946 у Карльсфельді

4. Третій Загальний Пластовий З’їзд 15-17.3.1947 у Реґенсбурзі

5. Тимчасова стабілізація житлових умов еміґрації по таборах, організований за національністю, — масове поширення Пласту по таборах — організація і діяльність; зустріч із різнонаціональними скавтськими з’єднаннями, зв’язок з Міжнародним Скавтським Бюром.

6. Зустріч з різнонаціональними скавтськими групами

7. Пласт і Міжнародне Скавтське Бюро

8. Діяльність:
а) встановлення правил пластової діяльности в нових умовах — Інструкції Команди СУПЕ;
б) пластові вишкільні курси;
в) пластові табори;
г) зустрічі, зокрема Ювілейні, в Авґсбурґу і Міттенвальді;
ґ) пластове видавництво “Молоде Життя”;
д) кооператива “Пласт” у Байройті;
е) віднова Пластового Сеньйорату;
є) пластова преса.

9. Пласт в Австрії

10. Пласт у бритійській окупаційній зоні

11. Пласт у французькій окупаційній зоні

12. Підготова до виїзду в заморські країни:
а) Пластовий Конґрес Перший в Ашафенбурзі;
б) Четвертий Пластовий З’їзд у Цуфенгавзені

13. Напрямні щодо організації Пласту в нових країнах поселення:
а) Правильник ГПСтаршини про своїх зв’язкових до нових країн;
б) Правильник устрою і дії нових крайових пластових організацій.

14. Уповноважені ГПС на ЗСА, Канаду, Австралію, Арґентину, Бразилію, Венесуелю, Францію, Тунезію, Велику Британію і т.д.

15. Творення нових крайових пластових організацій.

16. Покликання “діючої ГПСтаршини” в ЗСА

17. Перенесення осідку ГПСтаршини до ЗСА (Дітройт) 1952

18. Підготова 5 Загального З’їзду Союзу Українських Пластунів

19. 5 З’їзд СУП — 1 Збори КУПО 1-3.1.1954

20. Чергові Збори КУПО 2-6, організаційні проблеми

21. Пластовий Конґрес Другий

22. Проблеми Пласту в світі:
а) втримання ідентичности української молоді в чужих середовищах;
б) “модернізація” пластових виховних засобів;
в) Пласт і Скавтінґ;
г) Пласт і політичні середовища;
ґ) Пласт і Українська Громада;
д) Пласт і інші молодечі організації.

Джерело: “Пластовий Шлях”, ч. 1 (68), 1983. С. 44-49, Музей-архів пластового руху у Львові

*

Марковий блок "Підпільної пошти України" зі спецгашенням, присвячений джемборі в Муасон, 1947

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.