Сірий Лев: пластове музейництво і пластові архіви

Ніде правди діти, що справі збереження пластових пам’яток чи то у формі збірок експонатів музейного значення, чи то упорядкованих архівів ще й досі в Пласті не посвячено належної уваги, зглядно це робилося й робиться доривочно, без належної уваги, без пляновання на дальшу мету. Не диво отже, що ми нині на еміграції часто в великих труднощах при складанні історії пластового руху, не згадуючи вже про вихоано-пропагандивне значення цього діла.

1. Невідрадні умови розвитку Пласту

Безперечно причина цього також і в тих обставинах, у яких приходилося Пластові діяти від початків його існування, від 1911 р. Дві світові війні, безпереривна визвольна українська боротьба на теренах, де діяв Пласт, жива участь Пласту в тих змаганнях, руйнували навіть ті зав’язки пластового музейництва, що були вже наладнані.

Сім разів у час своєї історії був Пласт руйнований, як думали вороги української нації, до основ, та всі сім разів Пласт відроджувався до нового життя в змінених основно політичних, суспільних обставинах, у нових організаційних формах, часто теж із основною зміною кадру пластових працівників-провідників, бо давні йшли за національну й пластову справу в тюрми, на заслання, на смерть. Як часто треба було Пластові свої пам’ятки й засоби праці ховати, навіть і самому нищити, перевозити через кордони в інші краї. Сім разів треба було більше дбати про віднову живої діяльности серед молоді, як про заховування пластових пам`яток.

Та коли центральні збірки мусіли пропадати, то й дивуєшся часто, скільки то ще дрібних пам`яток Пласту заховалося в приватних руках членів Пласту або їх приятелів, скільки то їх ще перевезено в мандрівних наплечниках на Велику Еміграцію по всіх континентах світу. Дрібні це речі звичайно, але в цілості зібрані дадуть поважну збірку і для історії Пласту, і для нинішньої виховної дії.

2. Наш пластовий обовязок

Та хоч нині маємо вістки, що ще багато пластових пам’яток заховалося на рідних землях завдяки пієтизмові до них наших членів, то нашим невідкличним обов’язком є зібрати тут, на відносно спокійній еміграції все те, що наші члени виратували з великої руїни “там” та доповнити цю збірку відтворенням минулого чи то в формі списування споминів, чи спорудженням моделів, які б ілюстрували давну діяльність Пласту, а вже важким гріхом було б не впорядкувати цього матеріялу, який ілюструє діяльність Пласту на Великій Мандрівці від 1945 р. або не зайнятися зібранням матеріалів про Пласт в США і Канаді з часів між двома світовими війнами, бо й тут він діяв тоді, маючи зв’язки з Пластом на рідних землях.

Як кожна організація, так і Пласт зберігав на початках своєї дії свої памятки-документи при своїх виконних органах, які і вели цю дію або при особах, що подавали ініціативу дії і проводили нею. З цих збірок перевезено дещо на Велику Еміграцію, але це памятки-документи Пласту тільки з Західніх земель України. З них уже вже дещо в останніх літах публіковано в пластових виданнях, м.и. в ЛДЗ 1-го Куреня УПС.

3. Перші проби організації пластових збірок, музейних і архівних

Першим зав’язком пластового музею була збірка в рр. 1924-29, уладжена Верховною Пластовою Командою у Львові при вул. Бляхарській 4/9, в домівці Львівського Пластового Коша з праць пластової молоді, як докази її пластової справности при іспитах умілостей або при іспитах на пластунів-скобів або віолиць. Збірка числила біля 300 експонатів у гарних музейних ґабльотках Ставропігійського Брацтва у Львові. Ця збірка пропала у ході дальших подій.

У 20-тих роках у Галичині уладжувано принагідні пластові виставки у Львові й інших містах, та вони опісля або входили в згаданий вище музей або назад у збірки виконних органів Пласту.

На першу більшу історичну ретроспективну виставку Пласт спромігся щойно в рр. 1937-38, у час свого конспіративного діяння. Виставку приготовлювано цілий рік, як частину Українського Воєнного Музею при НТШ у Львові. Ця виставка мала біля 1000 пл. експонатів оригінальних пам’яток Пласту або ад гок виконаних моделів. Займалися нею Курені УСП “Чорноморці” і “Греблі“. З уваги на обставини ця виставка мала ілюструвати тільки легальну дію Пласту з рр. 1911-1930. З експонатів треба тут згадати велику мапу України з зазначенням всіх місцевостей, де колись діяв Пласт, численні діяграми росту Пласту в цілому або в числах пл.таборів і їх учасників, всі пл.відзнаки, всі полеві знамена і прапори, пластові однострої на манекінах, всі пластові видання, взори пл. книг, альбумів, окремих збірок праць пл.умілостей, портрети визначних пластових діячів і т.п. По закінченні виставки всю цю збірку передано Воєнному Музеєві НТШ у Львові. Виставка, як також Воєнний Музей НТШ містився при вул. Потоцького ч. 58. Прапори одначе позабирали окремі Пластові Курені назад. Чи взагалі цілий цей музей задержався досі, не відомо.

У час діяння конспіративного Пласту по всіх землях України крім Закарпаття – Пласт старався заховати принайменше свій архівальний матеріял при Старшині СУПЕ в Празі в ЧСР. При ліквідації одначе вільного життя й тут цей матеріял в основному пропав. З нього і своїх збірок виратував ген аж до США пл.сен. Евген Ґут Кульчицький поважну частину пластових видань. Нині вони в Дітройті, Міш. Дещо з архіву Пласту у Франції в 30-тих роках вирятувалося в бібліотеці ім. Г. От. Симона Петлюри, якого дочка Леся була сама зразу юначкою, а опісля і організатором Пласту у Франції.

Українські пластуни, 6 світове скаутське джемборі, Муассон, Франція, 1947 2

Українські пластуни, 6 світове скаутське джемборі, Муассон, Франція, 1947 2

4. Пластові музейні і архівні збірки в часі Великої Еміграції

Еміграційний час 1945-59 дав щоправда багато пл. виставок, часто навіть з пієтизмом і вмілістю уладжених, головно в Німеччині, Канаді й США, але всі вони мали характер доривочний, частковий. Більша виставка останньо була на Пластовій Січі в Канаді в 1956-му р., та вона мала тільки виховно-пропагандивний характер. Зібрала вона м.і. масу експонатів з ділянки української культури-фольклору, цінних тим, що ці моделі були виконані руками самої молоді. Більша частина тих експонатів зібрана нині при КПС на Канаду в Торонті, Онт. під опікою організаторки виставки, пл.сен. К. Паліїв.

Із збірок пл.матеріялів при нині діючих виконних органах Пласту заслугує на особливу увагу велика збірка ҐПСтаршини з часу 1945-59. Головно – це архівальний матеріял. Тут і письма Пласту в Німеччині, Австрії, Бельгії, Анґлії, Тунісі, Франції, Аргентині, Бразилії, Венецуелі, Австралії, Канаді, США і т.д. Збірка нині в Дітройті. У 1958 р. ГПС почала заходи для упорядкування цього архіву, досі одначе ще не видно конкретних вислідів. З приватних збірок відомі нам особливо дві: Сірого Лева в Бафало, НЙ і пл.сен. Михайла Пежанського в Лонґ Айленд Ситі біля НЙорку. Перша багата в альбуми знимок, комплети пл.видань у рр. 1945-59, збірки пл.відзнак, переписку Сірого Лева з пл.установами й особами в цілому світі, упорядковану по справам, рокам і краям, друга знову багата не тільки в звичайні знимки й видання, але рівнож в фільми з пластового життя та в рекорди пластових промов, а то й ходу нарад різних пл.конференцій і з”їздів.

Пл.сен.М.Пежанський і його дружина Любомира видали вже на ці збірки тисячі долярів свого майна. Сірий Лев знову вже запорядився, щоб його збірка перейшла по його смерти до Пл. Музею в Клівленді. Багаті збірки мають і пл.сен. Яро Гладкий, Богдан Кравців, Цьопа Паліїв, М. Бажанський і ін.

Ще в 40-их роках дала ГПБулава ініціятиву й вела збірку пластових знимок (пл.сен. Роман Загайкевич) і філятелістичне бюро (Яро Гладкий). Обі ці установи за нашим відомом зросли досі в поважне число інвентарних чисел. Збірка знимок досі одначе, за нашим відомом, не була подана до публичного оглядання, вістки про неї маємо тільки з, принагідних звітів ГПБулави на пластові з’їзди. Філятелістичне бюро за те давало про себе знати на численних відносно пластових виставках загального чи краєвого масштабу. Нині воно зосереджене під проводом пл.сен. Степана Ґели в Торонто в Канаді і проявляє живу діяльність.

Прапори, відзнаки куренів, пластові відзначки

Прапори, відзнаки куренів, пластові відзначки

5. Пластовий Музей в Клівленді та його розвій

На цьому тлі повстав ще в 1952-му році в Клівленді в США перший, фахово ведений загальний музей і архів Пласту за ініціативою та за досі безпереривним проводом пл.сен. Леоніда Бачинського, якого зав’язком являється власна збірника основника ПМузею, Леоніда Бачинського, зложена з пам’яток Пласту в Галичині й на Закарпатській Україні. Згодом щойно признала КПСтаршина на США цей музей музеєм Пласту в США, 1-ший Курінь УПС знову зобов’язав себе активно допомагати свому членові й Канцлерові, пл.сен. Л. Бачинському при його благородній та жертвенній ініціативі.

Зразу поміщувався цей ПМузей в домі основника, від 1957 р. дала Пластова Станиця в Клівленді приміщення йому в свому ново набутому Пластовому Домі. Зазначимо, що керівник безкорисно досі й тепер працює в цьому музеї, мало того, він досі сам фінансував його, бо з його уст ми досі не чули просьб о поміч. КПС на США зложила вперше свій поважніший даток на цю ціль у сумі 50 дол. Тимчасом на таку ціль ми повинні найти фонди й то не малі, мусимо обтяжувати збіркою на цю ціль наші особисті й пластові бюджети, мусимо шукати меценасів пл.музейниптва поруч уже згадуваних таких як сам Леонід Бачинський або пл.сен. Михайло і Любомира Пежанські. Я певен того, що ми їх найдемо як і найдемо дальших жертводавців пластових пам’яток. Отже не тільки для “історії” містимо тут наші матеріяли, але й для заохоти всіх членів Пласту та його Приятелів-Добродіїв.

Так виглядає кімната музею в Клівленді

Так виглядає кімната музею в Клівленді

 

Бофало, 25 червня 1959 р. Сірий Лев в.р.

Матеріал подата пл.сен. Ольга Свідзинська

*

0 коментарів

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This