Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає;
За вас сила, за вас воля
І правда святая!
В своїй хаті своя правда
І сила і воля!

Т. Шевченко, “Кавказ”

Ось вже десять років минуло від часу, як освободилася наша рідна земля — наше Підкарпаття. Десять літ минуло, як ми стали жити вільним життєм.

Нині гляньмо в зад, браття, і запитаймо самі себе — що ми зробили у тім минувшім часі? Як ми працювали? І скажіть самі собі, чи може це так дальше іти?!

Цілий минувший час — минувше десятьлітє — було тільки ваганням! Багато з нас обходило всі ті річи, які відносяться, служать для розвою нашої рідної країни. Панувала давно байдужність — байдужо дивиться багато братів а особенно сестер на всі просвітні праці й нині.

Самі бачимо наші відносини в минувшім десятьлітю, нині час роздумати про наші обставини і відносини, нинішні і будучі. Наш нарід, який не так ще давно був під пануванєм чужої нації, набрався якось злого духу — обірваний всіх прав, не мав можливости розвиватися. І теперь, коли став вільним — його очи і мозок все йде обвиті павутиною, старим пригнобленєм і байдужністю. Він ще й нині не може зрозуміти, або дуже трудно розуміє вартість і піль просвіти. Наш нарід має ту велику хвороту, що любить обходити все те, що служилоб для єго освіти.

Гляньмо лиш, братя, на інші народи а хоч би на близьких сусідів, братів чехів, яка в них праця, який всесторонний поступ. І дивно нам, таж ми теж стали вільними, — а чому ми зістали так в заді, а вони поступили вперед?!

Ранкова молитва у пластовому таборі

Ранкова молитва у пластовому таборі

Отже братя і сестри! І нам по приміру инших меншин і більших народів працювати і працювати! Нашою задачою є піти на зустріч нашому рідному народу, імити єго за руку і не жаліючи труду, вивести єго на певний битий шлях — волі, слави і свободи!

Головно велику увагу маємо звернути на нашу селянську молодь, єї охоронити від зарази тої вище наведеної хвороти. Бож відомо, що яка молодь, такий буде й народі

Отже виходячи з него, стараймося о виховання своїх братів. Навчім їх того, чого конечно потрібно для життя, щоб стати сильними та свідомими людьми, щоб вони всі виростали на свідомих, характерних і розумних людий, щоби вміли пошанувати свою рідну, милозвучну мову, свою пісню й віру та щоб стали гордощами своєї нації.

В нас, на нашому Підкарпаттю, бракує освіти, щоб витворилося почуття власного достоїнства, характерність і сила волі, щоб кождий був гордий, що він є сином великого та славного народу. Нам потрібно чистим, щирим серцем полюбити всіх своїх простих братів, своїх селян, весь свій милий рідний народ.

Показати їм світло правдивої науки, розяснити їм: хто ми і чиї сини? Не жахаймося перешкоди і праці, перед кождим хай стоять ті великі слова нашого батька Т. Шевченка:

“В своїй хаті своя правда і сила і воля”.

Знайте, брати, що лиш боротись за поступ, щастя і волю — значить жити!

Працюймо в тому напрямі, щоб добути як найбільше добрих і всесторонно корисних відомостей, щоб так послужити свому народу!

Любім правду — і терпім за неї!

Всю свою працю посвячуймо загальному добру, твердо тримаймося вселюдських ідеалів і цей стяг несім високо! Будуймо сильну і витривалу основу нашого рідного національного життя.

Борімося проти всяких заходів темноти, а головно ворожо ставмося проти тих, які і на далі хотілиб наш народ бачити темним, покірним, гнучким і щоб лизав ту лабу, яка его б’є.

Маймо на увазі, братя, що нашій нації ніщо не прийде задармо, що нам ніякої ласки ні від кого не надіятися. Наше всесторонно -хосенне добро буде тільки те, що здобудемо собі своїми власними силами і ми в ті свої сили мусимо вірити.

Вже час нам встати, потрібно нам рухатися, жити, бо життя одного народу залежить від єго діяльності! на просвітнім полі.

Починаймо, оратя і сестри, здорово думати, ширім свою свідомість, збільшуймо силу духа, витревалости, спосібности і смілости в самих собі — і так, брати і сестри, ідім вперед!

Джерело: М. Вайда, провідник 33. пл. відд. В десяту річницю освободження Підкарпаття, журнал “Пластун”, ч. 2, листопад 1929 р.


Найкращий лайк – це 10 гривень 🙂

Завдяки вашим пожертвам наш проект розвиватиметься далі, публікуватиме більше статей, архівних матеріалів та репортажів з історії Пласту та українського молодіжного руху.
*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.