Традиційно сильна, централізована організаційна побудова Українського Пласту зазнала, силою обставин, змін по закінченні великого переселення на зламі 1950-х років. У різних країнах світу постали окремі крайові пластові організації.

Хоч ці організації творилися за плянами Головної Пластової Старшини, все ж з плином часу вони усамостійнювалися, зокрема, через великі відстані між поселенцями та різні життєві умови в різних країнах.

Не було випадку в історії Українського Пласту того часу, щоб усамостійнення котроїсь із крайових організацій призвело до відхилення від ідейної чи навіть організаційної єдности Пласту. Стоячи перед зміненою дійсністю, Союз Українських Пластунів — ця остання устроєва форма централізованої пластової організації — відбув свій п’ятий Загальний Збір. Цей Загальний Збір СУПЕ з’ясував організаційну ситуацію Пласту в такій своїй резолюції:

«Ми, уповноважені представники всіх українских пластунів поза межами України, що зібрались на 5-му З’їзді Союзу Українських Пластунів у Ніяґара Фоллс (Канада) в днях 1—3 січня 1954 року,

1. Стверджуємо, що Український Пласт, заснований д-ром Олександром Тисовським у 1911 році на скавтських засадах, діє сьогодні як Пластовий Рух на рідних землях, як Провід Українського Скавтінґу на вигнанні та як Крайові Пластові Організації в різних державах вільного світу.

2. Прохаємо Начального Пластуна Сірого Лева, як найвищий авторитет Українського Пласту, покликати Репрезентацію Проводу Українського Скавтінґу на вигнанні, яка заступала б його у взаєминах із світовим скавтінґом.

3. Для втримання ідейних підстав і виховних методів Українського Пласту рішено покликати до життя Конференцію Українських Пластових Організацій».

Третій пункт цієї резолюції став відповіддю Українського Пласту на змінені обставини. Зберігаючи організаційну тяглість, Пласт реформувався у нову форму у вигляді вільного союзу Крайових пластових організацій.

1 Збори Конференції Українських Пластових Організацій відбулися відразу після закінчення 5-го З’їзду СУПЕ, а перша точка резолюцій тих Зборів так окреслює роль нової організаційної форми:

«Ми, уповноважнені представники Українських Пластових Організацій в Австралії, Англії, Арґентині, Канаді, Німеччині і Сполучених Штатах Америки, як учасники Перших Зборів Конференції Українських Пластових Організацій, сверджуємо, що:

1. Продовжуємо наше пластування у глибокій вірі і твердому переконанні, що Український Пласт у минулому, тепер і в майбутньому служив, служить і служитиме Богові, Україні і Людству.

2. Об’єднані однією ідеєю і пов’язані спільнотою дій і традицій, творимо понад кордони і простори, що нас розділюють, одну нерозривну духову спільноту. Символом нашої єдности визнаємо особу і авторитет Начального Пластуна.

Нашу співпрацю в рамках Конференції Українських Пластових Організацій кермуємо схваленими однодушно правилами, що їх долучаємо як прилогу до цих резолюцій…»

Долучений до резолюцій статут КУПО в першій своїй точці «Завдання» постановив:

«Завданням Конференції є: шляхом співпраці й виміни досвіду Крайових Пластових Організацій вдержувати устроєву цілісність цих організацій та одність ідейних підстав і виховних методів Українського Пласту, заснованого д-ром Олександром Тисовським, — опертих на Пластовому Законі, Пластовій Присязі і Трьох Головних Обов’язках Пластуна, — визнаючи як символ тієї одности особу Начального Пластуна».

1 Збори КУПО

1 Збори КУПО

На 1 Зборах КУПО обрано Головний Пластовий Провід: Головну Пластову Раду та Головну Пластову Булаву.

Головна Пластова Рада:

 • голова — пл. сен. Осип Е. Бойчук,
 • заступник голови — пл. сен. Ярослав Рак,
 • секретар — пл. сен. Михайло Бажанський,

члени ГПР:

 • пл. сен. Олександр Бережницький,
 • пл. сен. Марія Мудрик,
 • пл. сен. Микола Плав’юк,
 • пл. сен. Юрій П’ясецький,
 • пл. сен. Богданна Салабан,
 • ст. пл. Тереза Шарко,

заступники: ст. пл. Оксана Клим-Волчук, ст. пл. Богдан Гаврилишин, пл. сен. Оксана Ґенґало.

Головна Пластова Булава:

 • голова — пл. сен. Яро Гладкий,
 • головний булавний пластунів — пл. сен. Володимир Савчак,
 • головна булавна пластунок — пл. сен. Цьопа Паліїв,
 • головний булавний УПС — пл. сен. Зенон Корчинський,
 • генеральний секретар — пл. сен. Танка Коренець.

1 Збори КУПО виробили нові форми постійної дії в світі. Від того часу Збори КУПО відбуваються кожних три роки. Між Зборами діє Головна Пластова Рада та виконавчий орган КУПО — Головна Пластова Булава. ГПБ дає напрями для роботи Крайових Пластових Організацій.

Пл.сен. Юрій Старосольсткий, пл.сен. Ганка Коренець та пл.сен. Яро Гладкий

Праця

За час каденції головного пластового проводу, обраного на 1 Зборах КУПО, докладались зусилля для поглиблення виховної роботи в краях — членах КУПО. Наново були опрацьовані правильники уладів, що дало підстави для ведення одностайної праці в усіх краях. Вишколи Кадри виховників дали у висліді понад 500 кваліфікованих виховників на різних щаблях виховної праці. Були перероблені вимоги до пластових проб. А широко розгорнута таборова акція призвела до придбання поважних маєткових об’єктів у власність Пласту. Пластові господарські підприємства «Плай» в Канаді та «Молоде Життя» в ЗСА вийшли з початкових труднощів і почали успішно розвиватися.

Урочисто відзначено 45-ліття Пласту на Ювілейній Пластовій Зустрічі 1957 року в Ґрефтоні (Канада).
Пласт і українська громада

1 Збори КУПО закликали всіх пластунів, що були активними у політичному житті, а зокрема тих, які займали провідні місця в ньому, докласти всіх зусиль, щоб у суспільно-політичному житті української спільноти запанували пластові ідеали добра, краси та чесної гри і щоб пластуни дотримувалися у своїй дії завжди принципів надрядности державницьких інтересів.

Автор: пл. сен. Ярослава П. Парахоняк-Рубель, ПС

Джерело: Альманах 100-ліття Пласту

*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.