Daily Archives: 13.03.2016

Карпатська Україна у спогадах очевидців, 1938–1939 рр.

Кадр з фільму "Срібна Земля"

До популярних напрямків соціально-гуманітарних досліджень в Україні віднедавна належить метод усної історії, головним предметом вивчення якого є суб’єктивний досвід окремої людини. Цифрова революція кін. ХХ – поч. ХХІ ст. і наявність багатьох невивчених пластів «репресованої пам’яті» у посттоталітарному українському суспільстві