Федір Савчур: до питання заснування Пласту у Берегові

Степан Пап-Пугач, останній крайовий звітодавець і комендант Українського Пласту на Закарпатті, у своїй унікальній книзі “Пластовий альманах”, що написана з нагоди п’ятдесятиріччя українського Пласту на Закарпатті, 1921-1971 роки, і виданій у Римі в 1976 році, на перших сторінках описує загибель берегівського гімназиста-пластуна, оборонця Карпатської України, родом з Міжгірщини:

“Іван Кость родом з Синевира. Він добре знає цілу пограничну полосу від Польщі. Щоб боронити кордони Карпатської України від терористів, вступає до пограничної сторожі.

День 10 листопада 1938 р. Глибока ніч у Карпатах. Стукають у вікно Костя:

– Польські терористи напали на Торунь, в Прислопі зайняли пошту!

Іван Кость вискакує з ліжка. Скоро одягається. Бере в руки кріс і біжить. Стріли падуть з усіх сторін. Терористи вже обступили ціле село. Кость біжить рятувати. Його сягає польська куля. Він паде неживий”.

Таких сміливих, витривалих, самовідданих українських патріотів виховував берегівський і взагалі закарпатський Пласт. Коли над Карпатською Україною нависла смертельна небезпека, багато таких пластунів виступило на захист молодої держави і поклало своє молоде життя в нерівнім бою з ворогом.

Український Пласт на Закарпатті вперше виник в Берегівській гімназії.

Державна українська гімназія в Берегові (1920/21)

Державна українська гімназія в Берегові (1920/21)

Після розпаду Австро-Угорської монархії 10 лютого 1920 року в м. Берегові розпочато навчання в українській гімназії, яку організовано в грудні 1919 року за розпорядженням Міністерства освіти Чехословаччини і називалася в той час “Руська державна реальна гімназія міста Берегова”. До неї на роботу направляють видатних педагогів, патріотів, демократів, різнобічно освічених людей європейського рівня, які добре знали скаутський рух Роберта Байден-Павелла в Англії і Європі.

Я можу назвати цих педагогів поіменно. Це – проф. Андрій Дідик, проф. Михайло Демчук, проф. Корнило Заклинський, проф. Ілля Кульчицький, інспектор Іван Гриць, Володимир Палятинський, який помер у 1925 році і похоронений у Берегові, це – проф. Еміліан Бачинський та директор гімназії Андрій Алиськевич. А як не назвати професора д-ра Василя Пачовського, пам’ятна дошка якому прикрашає будинок гімназії. Або як не згадати священика гімназії Кирила Феделеша, великого українського патріота, улюбленця молоді, який пізніше став членом Сойму Карпатської України. Усі вони були активними вихователями пластунів.

Думка про те, що український Пласт на Закарпатті вперше був створений при Берегівській гімназії в 1921 році, сумніву не викликає.

Відносно точної дати утворення пластової організації при Берегівській гімназії в різних джерелах відомості неоднакові, тому ми поставили собі за мету уточнити цю дату, хоч би тому, щоб знати, коли святкувати ювілей Пласту на Закарпатті.

У доступній нам літературі ми зустріли точнішу дату утворення Пласту.

У “Звідомленні Руської державної реальної гімназії в Берегові за 1921-1922 шк. рік” за редакцією директора Андрія Алиськевича на 12-ій сторінці сказано, що “Пласт або скавт заснований 1 септембра 1921”, тобто 1 вересня 1921 року. Цю дату можна ставити під сумнів з огляду на те, що 1 вересня – це ще в 1921 році період літніх вакацій. Шкільний рік ще не розпочався, бо, як указано на 3-ій сторінці цього “звідомлення”, приміщення ще в серпні-вересні ремонтувалися, навчання не проходило, дітей у школі не було. На стор. 4-ій там же вказано, що “вписи” в гімназію відбувались 25-28 вересня, додаткові іспити 26-28 вересня. Отже, шкільний рік можна було розпочати тільки 29 вересня 1921 року. Дату запізнілого початку навчального року вказує і Василь Пачовський в “увідомленні” за 1923-24 шкільний рік, де знаходимо короткий виклад історії Берегівської руської державної реальної гімназії.

Проф. Корнило Заклинський

Проф. Корнило Заклинський

Можна собі уявити, що дата 1 вересня – це помилка. Однак ця дата в річних зведеннях повторюється у різні роки.

Нарешті, можна собі уявити, що до початку навчального року декілька гімназистів, передусім берегівчан, під час канікул зустрілися з професором і організували пластову групу тим більше, що в першій пластовій групі згадується всього про 5 або 6 членів.

У вищезгаданому “Пластовому Альманасі” Степан Пап-Пугач подає іншу дату зародження Пласту в м. Берегові: “Подаємо дати заснування перших відділів Українського Пласту на Закарпатті, як вони значаться у звіті тодішнього референта при Головній управі скаутів на Закарпатті проф. Леоніда Бачинського з дня 25 квітня 1926 р. Цей звіт появився друком, як додаток до пластового журналу “Пластун-Юнак-Черкейс”, Ужгород, 1926, 4-ий річн., чч.З-4 :

  • 1. 10. 1921 р. – Берегове, заложив проф. Андрій Дідик,
  • 25. 09. 1922 р. – Хуст, заложив д-р Володимир Комаринський.
  • 7. 02. 1923 р. – Ужгород, заложив проф. Остап Вахнянин

З цього ж джерела довідуємось, що “Пластові на Підкарпатській Русі дав почин гурток, заложений у Берегові дня 1 жовтня 1921 року… Першим окружним звітодавцем у Берегові був директор Андрій Алиськевич, провідниками проф. А. Дідик, проф. М. Демчук і проф. К. Заклинський. Коли дир. Алиськевич від’їхав до Ужгорода (осінь 1922 p.), окружним звітодавцем назначено його наслідника дир. Гриця, (див. “Пластун”, 1923, ч.1).

Попри проф. Андрія Дідика найбільші заслуги для берегівського Пласту має проф. Корнило Заклинський, довголітній провідник пластового відділу при гімназії.” (3)

Далі у восьмому розділі “Альманаху” – “Визначні пластові діячі” – Степан Пап-Пугач на перше місце з пластових діячів Закарпаття ставить Андрія Дідика і про нього пише:

“Проф. А. Дідик, як професор гімназії у Берегові, заложив перший пластовий відділ українського Пласту на Закарпатті, тому заслужено його уважаємо основоположником Українського пласту на Закарпатті…

Він дуже любив молодь і вже на весну 1921 р. зачав робити старання, щоб при берегівській гімназії заложити Пласт. Так дня 17 травня 1921 р. покійний заложив перший руський (український) пластовий відділ у Берегові, що був першим руським (українським) відділом Пласту на Підкарпатській Руси.” (4)

Отже, маємо третю дату утворення пласту – 17 травня 1921 року. Проти останньої може говорити та практика, що ця дата відноситься до попереднього 1920-1921 навчального року. Однак у річному повідомленні за попередній 1920-1921 навчальний рік про таку подію, як організація Пласту, нічого не згадується, хоч у таких повідомленнях досить детально фіксувалися всі події року. Де ж правда, яка дата правдива?

Пласт на Закарпатті, невідомий відділ, 1930рр.

Пласт на Закарпатті, невідомий відділ, 1930рр.

Вважаємо, що до певної міри кожна дата близька до правди. Якщо уявити, що створення першої пластової організації при Берегівській гімназії було не одноразовим актом, а довготривалим процесом від весни до осені 1921 року (можливо, не кожний раз запротоколованим), у якому створювались окремі пластові гуртки в різних класах або групах, і який завершився 1 жовтня 1921 року.

Підтвердженням цього може бути публікація берегівського гімназиста, активного учасника Пласту, скаутмайстра-сеньйора Федора Савчура, який кінчив спеціальну Лісову школу для пластових провідників і під час другої світової війни емігрував до Америки. У “Віснику Карпатського Союзу в АЗС” за січень-березень 1972 року в статті “Берегово – перший осередок Пласту на Закарпатті” він пише:

“Український Пласт на Закарпатті розпочався в місті Берегові, де восени 1921 року, при Державній Реальній Гімназії, основано перший пластовий курінь ім. полк. І. Богуна.

Організаторами його були тогочасні гімназійні професори: Андрій Дідик, Михайло Демчук, Кирило Заклинський та директор Андрій Алиськевич. Перший курінь складався з близько 30 пластунів і пластунок, між якими знаходимо братів Домбровських, А. Двуліт, братів Гриців, Цуперяка, Ластовецького, Володимира Мороза, Володимира Комаринського, Магди Гриць, Гані Коссак та інших”.

Таким чином, наведене засвідчує, що і активний учасник берегівського Пласту, пластовий провідник Федір Савчур вважав початком Пласту не пластові групи з 5-6 пластунів, а створення пластового куреня з 30 пластунів, яке завершилося 1 жовтня 1921 року.

Тому датою зародження українського Пласту при берегівській гімназії на Закарпатті доцільно вважати саме цей день.

Примітки:
1. Пап-Пугач С. Пластовий альманах. З нагоди п’ятдесятиріччя українського Пласту на Закарпатті (1921-1971). – Рим, 1976. -С. 6.
2. Там же. – С. 17.
3. Там же. – С. 18.
4. Там же. – С. 135

*

0 коментарів

Трекбеки/Пінгбеки

  1. Михайло Бажанський: Значна роля Українського Пласту у відродженні Карпатської України – 100 кроків - […] торговельних, горожанських та інших. Зорганізовано відділи в Берегові, Мукачеві, Ужгороді, Великому Бичкові, Севлюші (тепер […]
  2. Відновлення Пласту у Берегові, 2019 | 100 кроків - […] […]
  3. Пластом гартовані | 100 кроків - […] та політичні діячі Закарпаття: Андрій Дідик, що заснував Пласт у м. Берегові ще в жовтні 1921 р., брати Юрій…
  4. Дідик Андрій – Соколине Око, організатор Пласту в Берегові | Історія Пласту - […] (1890–1931), як професор гімназії у Берегові, заложив перший пластовий відділ українського Пласту на Закарп…, тому заслужено його уважаємо основоположником…
  5. Звіти пластових частин Закарпаття за 1924-1925 рік | Історія Пласту - […] пластової діяльності відділа ім. Богуна в Берегові за 1924-1925 шкільний […]
Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This