Доручення Головної Пластової Булави щодо реалізації пластового гасла на 1987 рік – „За батьківську землю!”, „За віру Христову!”.

Що можуть робити гуртки й курені, щоб реалізувати гасло.

Гасло має за мету зосередити діяльність юнацтва:

1) над всестороннішим чи докладнішим пізнанням проблематики, пов’язаної з територією України (Ті величиною, кордонами, природою, господарством і людністю)

2) над проблемами її охорони (оборона перед загарбниками, сучасна небезпека через катастрофу в Чорнобилі)

3) вплив в минулому й тепер природи України на духовість українців

Річні гасла і їх значення у виховній праці Пласту

Які акції сприяють здійсненню гасла в житті?

1) зібрати різні карти України (з різних періодів історії, за темою згідно з можливостями й зацікавленням даного гуртка чи куреня)

2) зібрати доступні юнацтву пісні й поезії про красу української землі; улаштувати вечір поезій і пісень з цим матеріалом

3) зібрати короткі уривки з прозових творів, в яких є особливі описи краси української землі й користуватися ними на сходинах

4) зібрати фотографії, ілюстрації — природа України, вигляд міст, сіл, улаштувати виставку з цих матеріялів у станиці

5) зібрати фотографії славних людей з минулого і сучасного України з відповідними поясненнями

6) зібрати фотографії і інший ілюстраційний матеріял до споминів батьків, дідів і бабусь про їхні родинні місцевості в Україні чи поселеннях

7) зібрати фотографії українських церков в Україні і на поселеннях

8) зібрати українські ікони

9) збірка описів туристів про теперішню Україну (зустрічі з місцевим населенням, пригоди тощо)

10) збірка коротких висловлювань визначних чужинців про Україну, її територію, історію, людей тошо

11) тварини низинної, височинної, степової і гірської смуг України — фото, ілюстрації

12) рослинність України в окремих смугах — фота й ілюстрації

13) збірка українських народних одягів з різних місцевостей

14) збірка фотографій, ілюстрацій та коротких пояснень про господарство України

Окреме місце треба присвятити трагедії, шо сталася в Чорнобилі:

— провести ходотони юнацтва, зібрані фонди призначити на допомогу дисидентам та жертвам радіяції; якщо будуть труднощі, на боротьбу з недугою рака

— провести дискусії, виготовити проекти про ядерні станції в Україні та про політику уряду зв’язану з тим;

— інші форми надуживання території України: штучне Кахівське море й наслідки порушення балянсу в природі (занечишення атмосфери газами з хемічної промисловості!, затроювання вод, нищення „легенів міст” (рослинності!), грізні небезпеки від т. зв. кислого дошу в Україні, що їх приносить вітер із заходу (Польщі, Чехо-Словаччини, Східньої Німеччини та Румунії — близько двох з половиною мільйонів тонн загрязнения з чужих теренів)

— оборонці української землі — сучасні політв’язні — зібрати їхні фотографії, висловлювання на тему прав України (короткі з їхньої творчості! чи про їхню творчість критиків): користуватися цими матеріялами на сходинах, провести конкурси за найкращу збірку

— активна участь у громадських акціях в обороні дисидентів (писання листів до урядів у країнах замешкання, листів до редакцій газет, журназів — напр, до Naiional Geographic поляка за статтю про Україну і Чорнобиль ..Ukraine” and ..Chornobyl”

— привітання для Данила Шумука, що прибув до Канади, промучившись у концтаборах понад 40 років

— зібрати нотатки з підручників у державних школах, які помилково чи тенденційно інформують про Україну та її стан в СРСР.

Ці сугестії мають на меті поширити уяву про різні форми індивідуальної гурткової чи курінної діяльності в підготові до Ювілею 1000-річчя Хрещення України. А праця над збиранням матеріялів дасть змогу юнацтву вглибитись у проблематику гасел, збудити думку й зацікавлення до дальших праць, дасть вартісні переживання радости з осягів у праці.

За допомогою в справі матеріялів звертайтеся до своїх батьків, виховннків, вчителів, редакцій української преси та до старших пластунів/ок і пл. сеніорів/ок у станицях та любителів української книжки й друкованого слова. Вони всі радо допомагатимуть.

Джерело: журнал “Юнак”, липень-серпень 1987 р.

*

Марковий блок "Підпільної пошти України" зі спецгашенням, присвячений джемборі в Муасон, 1947

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.