Правильник скавтмастрів, ухв. осінню 1926 р.

§ 1. Щоби відзначити у суспільности одиниці, які визначилися певними заслугами передусім бе­ручи активну участь у пластовому русі, або вика­зали потрібне пластове знання і провідницький хист.

§ 2. Щоби згуртувати провідників пластово­го руху, — вводить В. П. Кмда в У. П. У. титул скавтмастра.
§ 3. Скавтмастром може бути іменований:
1) кожний громадянин, що:
а) працює ініціятивно в У. П. У. як звязковий або сповняє инше відвічальне пл. діловодство.
б) своєю працею дав доказ зрозуміння пл. ідеї і виказав повну вмілість їх практичного примінення,
в) своїм виховним і провідницьким хистом до­був собі довіря пл. молоді.
г) визначився пропаґандою і поширенням ідеї Пласту в суспільности.
ґ) виказався відповідним становищем і характером, які дають запоруку про добре виховання молоді і сильною волею до витревалого переведен­ня діла.
2) Кожний укр. старший пластун, що є пл. скобом і перейшов 3 (три) роки служби (бездоган­ної) в У. У. С. П. і виказався на протязі цього часу постійною працею в У. П. У., даючи доказ повної здатности бути провідником пластової мо­лоді; спеціяльно має виказатися заінтересуванням пл. пресою, ідеольоґією скавтінґу і знанням мето­дів пластування.
§ 4. Титул скавтмастра признає В. П. Кмда, а іменовання переродить Верховний Отаман.
§ 5. Іменований скавтмастром член У. П. У., який однак не є старшим пластуном, складає В. П. Кмді заяву, (якої взір поданий на стр. 51).
§ 6. Визначних у суспільному житті грома­дян, прихильників і симпатиків укр. пл. руху може В. П. Кмда іменувати на внесення В. П. Зїзду почесними скавтмастрами.

Обовязки скавтмастрів.

§ 7. Скартмастри що до інструкторських і провідницьких обовязків підлягають безпосередно В. П. Кмді і вважаються її дорадниками. За свою діяльність є вони відвічальні перед У. П. Уладом, а саме перед В. П. Кмдою, а дальше Верховним Пластовим Зїздом.
§ 8. Рід і місце праці призначує скавтмастрові В. П. Кмда на його власну пропозицію, або в по­розумінні з ним.
§ 9. Скавтмастер держить сталий контакт з В. П. Кмдою і повідомляє її про кожду зміну осідку та без порозуміння і згоди В. П. Кмди не може покинути принятої на себе праці.
§ 10. Скавтмастри платять до каси В. П. Кмди річну вкладку в висоті 1 амер. доляра, але на окреме прохання може В. П. Кмда вкладку знизити.

Права скавтмастрів.

§ 11. Скавтмастри є дійсними членами У.П.У.
§ 12. Як такі мають активне і пасивне пра­во вибору до всіх пл. установ.
§ 13. Скавтмастри мають право брати участь в усіх пл. З’їздах, нарадах і стрічах цілої Пл. Об­ласти або свого Округа з правом рішаючого голосу.
§ 14. Скавтмастри носять приписаний одно­стрій і відзнаки.
§ 15. Скавтмастром перестає бути цей, хто:
а) без у ділення відпустки В. П. Кмдою не зголосився до служби, або приняті обовязки само­вільно перестав виконувати, чи теж провинився недбалим виконуванням їх,
б) хто два роки залягає з вкладкою,
в) кого В. П. Кмда на його умотивовану просьбу звільнить від прав і обовязків, а тим са­мим і від титулу скавтмастра.

Замітка: Звязкових і всіх, що не належать до одного з пл. уладів, а заняті чинно в У. П. У., зареєстровуе В. П. К. як кандидатів на скавтмастрів.

Джерело:
ПЛАСТОВІ приписи й розпорядки, що обов’язують в Укр. Пл. Уладі, видані Верх. Пл. Кмдою, як секцією Укр. Кр. Т-ва ох. діт. і оп. над мол. у Львові за час від 6.ІV. 1924. – 1.ХІ. 1927

Зібрав, узгіднив і зредаґував ПЕТРО ІСАЇВ
ст. пл. скоб, «Лісовий Чорт»

*

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Скавтмайстри Українського Пластового Уладу

Організація набору тексту: пл.сен. Юрій Юзич, ОЗО
Фото: ст.пл. Олексій Оніщук, ОЗО

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 389, оп. 1, спр. 135, арк. 2зв — 7.

Спільно з

*

Марковий блок "Підпільної пошти України" зі спецгашенням, присвячений джемборі в Муасон, 1947

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.