Мистецтво на службі пропаганди в Карпатській Україні

Мистецтво на службі пропаганди в Карпатській Україні

С. Половець Подається за: «Пробоєм», 1939. – № 14. – С. 140-142 Мусимо визнати, що наше образотворче мистецтво, як один із засобів пропаганди в Карпатській Україні, не лише зуміло знайти й посісти належне йому місце, а й склало іспит зрілості. Не дивлячись на...