д-р Михайло Перун,
директор Фундації «Андрей»
Львів, 15 липня 2012 року

Митрополит Андрей Шептицький – великий добродій Пласту

Пластова ідея жиє нині в серцях. І прийде ще час, що історична конечність здорового виховання української молоді стане сильніша над крик юрби чи яскравих кличів.
Северин Левицький

Ідея впорядкування науково-популярного збірника «Митрополит Андрей Шептицький та Пласт» виникла 2010 року, коли розпочалися приготування до ювілейних святкувань 100-ліття Пласту.


Готуючи цей збірник, упорядники насамперед прагнули зробити надбанням громадськости документи і матеріяли, які відображають співпрацю Митрополита Андрея Шептицького, первоієрарха Української Греко-Католицької Церкви, та Пласту.

Від 1901 до 1944 року Главою Української Греко-Католицької Церкви був Андрей Шептицький – митрополит Галицький, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, виходець із давнього українського боярського роду, граф, релігійний і громадський діяч, щедрий меценат, дбайливий опікун і будівничий, подвижник єдности – справжній Князь Церкви, одна з найбільших постатей України й Української Церкви.

У книзі «Митрополит Андрей Шептицький та Пласт» ми намагалися показати співпрацю Церкви та Пласту в першій половині ХХ століття як гармонійну і повноцінну взаємодію, наголосити на важливості духовного та патріотичного виховання молоді, продемонструвавши на базі документальної спадщини особливу роль у цьому вихованні саме Митрополита Андрея Шептицького.

Перша половина ХХ століття надзвичайно складна в усіх площинах національно-суспільного та церковно-релігійного життя. Тому, властиво, на Митрополита Андрея як на духовного провідника Галичини лягла відповідальність за стан і розвиток майбутніх поколінь. Опікувався Митрополит Андрей усіма важливими ділянками суспільного життя: створював сиротинці, школи, лічниці, заснував Національний музей у Львові, опікувався молодіжними організаціями, підтримував мистецтво та митців.

Михайло Перун презентує книгу "Митрополит Андрей Шептицький та Пласт"

Михайло Перун презентує книгу “Митрополит Андрей Шептицький та Пласт”, 23 серпня 2012, УКУ, Львів

Співзасновники Пласту Іван Чмола, Петро Франко й Олександер Тисовський, узявши за зразок методу скавтінґу, що її розробив англієць Роберт Бейден-Повел, створили виховну систему, яка дозволяла фізично та морально вишколювати українську молодь, спираючись на засади християнського вчення, й у такий спосіб готувати її до життєвих викликів і обставин часу. В особі Митрополита Андрея здобули вони і духовного пастиря, і щирого приятеля, що уповні розумів вагу та значення новоствореної організації.

Митрополит Андрей дуже багато матеріяльно допомагав розбудовувати пластові структури. Частину своєї посілости й дібр у Карпатах подарував він для заснування пластових таборів, надав деревину та ліс, окремо призначив кошти на пошиття одностроїв, оплачував поїздки, зокрема для православної пластової молоді з Волині.

Саме тому Митрополит Андрей отримав від Українського Пластового Уладу найвищу пластову нагороду – титул Добродія Пласту.

Основну частину архівних документів і матеріялів, що увійшли до збірника, було виявлено у фондах Центрального державного історичного архіву України у місті Львові. Дещо ми відшукали в інших архівах, у приватних колекціях України та діяспори.

Науково-популярний збірник «Митрополит Андрей Шептицький та Пласт» складається з трьох розділів.

У першому, головному, розділі вміщено розвідку про Митрополита Андрея, про його діяльність і про основні віхи праці й опіки над молоддю. Важливий наголос робимо на пастирському слові Митрополита до української молоді, публікуючи три пастирські послання та декрет, де Глава Церкви описує головні чинники морально-патріотичного виховання, подає орієнтири у духовному розвитку, застерігає від помилок. Співпрацю та постійний контакт Митрополита Андрея з пластовим проводом ілюструє 28 документів різного характеру.

У другому розділі представлено 30 документів про створення, мету і завдання Пласту. Ці документи дають уявлення про засади пластової діяльности, про основи таборування, дозволяють ознайомитися з тогочасними доповідями, різноманітними звітами, резолюціями, проханнями. Згадаю лише декілька документів:

  • статтю Петра Франка «Пластуни»;
  • доповідь Олександра Тисовського на засіданні Верховної Пластової Ради «Про завдання, цілі та методи Пласту»;
  • звернення ради Товариства «Захист для сиріт у Львові ім. Митрополита Андрея Шептицького» до Верховної Пластової Команди у справі організації відпочинкового табору в с. Корчині;
  • звіт Верховної Пластової Команди за час від 1924 року до 1 квітня 1927 року;
  • резолюцію II Верховного Пластового З’їзду;
  • реферат Олександра Тисовського «У 15-ліття українського Пласту»;
  • листування у справі побудови таборів на Соколі та на Остодорі.

Уважно читаючи документи, можна простежити безпосередню участь Митрополита Андрея в різних пластових ініціятивах і проєктах.

У третьому розділі вміщено понад 200 фотографій, які відображають етапи розвитку довоєнного Пласту; подано світлини організаторів пластового руху, ілюстрації з життя окремих осередків, таборів, куренів. Фотографії дають нашим сучасникам уявлення про постійну увагу Митрополита до життя пластунів. Бачимо тут пластунів на Божественній Літургії, на відвідинах Митрополичої резиденції в Підлютому, на церемонії нагородження Митрополита Андрея найвищою пластовою нагородою — «свастикою вдячности», під час живого спілкування з Главою Церкви.

Усі документи і матеріяли, що вміщено у збірнику, подано мовою ориґіналу за правилами видання історичних джерел. Переважну більшість документів опубліковано вперше; частину було надруковано у пластових чи церковних виданнях 1920-30-их років, але зараз ці видання практично недоступні для загалу.

Складаю подяку за співпрацю директорці ЦДІА України в м. Львові пані Діані Пельц. Велика подяка за консультування та допомогу при укладанні матеріялу належить керівниці Музею-архіву Пластового руху старшій пластунці Ользі Свідзинській. Окрема вдячність – пластунові сеньйору В’ячеславові Стебницькому за його організаційну допомогу. Над художнім оформленням, макетом і технічною підготовою світлин самовіддано працювали Михайло й Ірина Марки.

Головним меценатом цієї книги стала Головна Пластова Булава. В особливий спосіб хотів би подякувати Преосвященному Владиці Михаїлові Гринчишину, о. Леву Ґолдейдові, ЧСВВ, пластункам сеньйоркам Лярисі Зєлик і Оресті Фединяк, які допомогли зібрати необхідні кошти. Велика подяка всім, хто доклався до видання цієї книги.

Науково-популярний збірник «Митрополит Андрей Шептицький та Пласт», сподіваюся, стане важливим елементом величної мозаїки святкування 100-ліття «Пласту», а постать великого пластового добродія Митрополита Андрея Шептицького постане прикладом для наслідування, вшанування та віднови пластового духу серед молоді України.

*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.