Автобіографія Олександра Тисовського

“100 кроків” публікує скан рукописної автобіографії Олександра Тисовського. 29 березня 2012 р. Пласт вшановував 44-ту річницю від дня відходу одного із засновників Пласту на Вічну Ватру.

Заява

Я родився 9 серпня 1886 року у Львові. Мій батько Василь був учителем спершу I академічної гімназії, відтак учительського семінара у Львові. Гімназійну науку відбував я з початку в німецькій гімназії опісля в українській гімназії у Львові. У 1904 році зложив я з відзначенням іспит зрілости. Відтак записався я на філософічний факультет Львівського університету на природописні науки, математику й фізику. Тут працював я в лабораторії при кафедрі порівняної анатомії, відтак зоології у проф. Йосифа Нусбавма-Гіляровича.

Від цієї лабораторії їздив я в 1909 році до Трієсту (зараз Італія) на курс зоології морських тварин у тамошній зоологічній станції. У робітні проф. Нусбавма-Гіляровича викінчив я працю з ділянки порівняної анатомії, на основі якої я добув диплом доктора філософії в 1909 році. В рік опісля (1910) зложив я кваліфікаційний іспит на учителя природописних наук, математики й фізики в середніх школах.

Рукопис автобіографії Олександра Тисовського

Рукопис автобіографії Олександра Тисовського

У 1912 році одержав я від австрійського міністерства освіти стипендію на виїзд для дальших студій. Я поїхав до Берген у Норвегії, щоб там відбути курс океанографії, улаштовуваний бергенським природописним музеєм. В дорозі туди, там на місці й в поворотній дорозі звидів я зоологічні й ботанічні сади й музеї в Гамбургу, Стеллінген, Берг, Стокголмі й у Берліні.

Повернувши до шкільних занять, працював я далі науково у проф. Нусбавма в ділянці систематики й викінчив працю про свобідноживучі облуни (Nematodes), яку видрукував Музей ім. Дзєдушицьких у Львові у своїх Записках в 1914 році.

Світова війна перервала мою дальшу працю. В початках війни найшовся я в Відні, де через 1 півріччя вчив на українських середношкільних курсах. Покликаний відтак до війська, служив я до початку 1916 року, коли відкликали мене назад до служби в школі.

Як тільки втихомирилась польсько-українська війна, українці почали боротьбу за український університет. Засновано тайний український університет у Львові й покликано м.і. мене викладати загальну біологію на медичному факультеті, систематику рослин на філософічному факультеті й ботаніку на лісовому відділі технічних курсів. Мої виклади загальної біології видали літографією студенти. Навчання на тайному університеті, перебиване часто наскоками поліції, вкінці стягнуло на мене загрозу репресій з боку шкільної влади.

Праця в школі, яку в початках можна було добре погодити з науковою працею, чим далі ускладнювалася щораз новими приписами, а вкінці, головно під кінець панування Польщі, вже так дуже абсорбувала час і сили учителя, що працювати попри неї науково було просто неможливо. В початках міг я й науково працювати й ще додатково добровільно жертвувати чимало труду позашкільному вихованню молоді. Досвід, що його я при цьому збирав, давав мені матеріял до багато статей на виховні теми, а також позваляв писати дещо й для самої молоді. На ці часи така робота являлась доконче потрібна, тому що наступ польонізації посувався щораз нагальніше саме передусім на українську молодь. Пізніші поліцийні репресії припинили й цю мою роботу, яка змагала до скріплення відпорності молоді на затію панської Польщі знищити до тла українство на поневоленій Західній Україні. Щойно 1925 року вдалося мені надрукувати нову працю в виданнях Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові.

Небавом вернувся я назад до порівняно-анатомічних проблем, заторкнених у першій моїй праці. Вислідом моїх студій був перше короткий звіт у “Sitzungsberichte” НТШ (прир.-мат.-лік. секції) у Львові, а відтак обширніша праця на тему морфології хребетних, з осібна ссавців. Праця появилася друком у 1927 р.

Щораз гірша грошева скрута Н. Тов. ім. Шевченка не позваляла на друковання дальших праць. За цей час я вів далі мої досліди й перевірював поставлені в попередній праці тези. Вкінці перед вакаційними феріями 1939 р., не зважаючи вже на можливості друку, списав я висліди моїх студій і зголосив цю працю на одному з засідань мат.-прир.-лік. секції НТШ. А що зладив я в німецькій мові короткий зміст цієї праці, то віддав голові секції до видрукування в “Sitzungsberichte”. На жаль, мабуть, війна припинила знову друк цього звіту. Все-таки праця є в цілості списана і по викінченню рисунків буде готова до друку.

Докладні наголовки моїх наукових праць ось такі:

 • Zur Kenntui? des Geh?rorganes und seiner Bezieh?nden zur Schwimmblase bei den Clupeiden (Extrait du Bulletin de l`Academie des sciencas de Cracovie. Janvier 1909).
 • Wolno?yj?ce nicienie (nematodes) zebrane w powiecie sokalskim. We Lwowie Nak?adem Muzeum im Dzieduszyckich. 1914.
 • До питання про дідичення “набутих прикмет”. У Львові Накладом Наук. тов. ім. Шевченка 1925.
 • Das Wesen morphologischer Ph?nomene bei den Wirbeltieren. Lemberg. Sitzungsberichte der Math-Nat-?rztl. Sektion der ?ev?. Gesellschaft der Wissenschaften. 1927.
 • Eine Hypothese uber das Wesen morphology ischer Ph?nomene bei den Wirbeltieren. Lemberg. Sammelschrift der Math-Natur-?rztl. Section der ?ev?enko Gesellschaft. der Wissensch. 1927.
 • Виклади Загальної біології — літографовані.

До друку приготована праця, з якої звіт німецькою мовою друкується в “Sitzungsberichte” мат-лік. секції Н.Т. ім. Ш. у Львові 1939: Істотна схема будови тіла хребовця.

У Львові 16 XII. 1939.

д-р Олександер Василевич Тисовський

* * *

З особистого листка по обліку кадрів (1)

Навчання:

 • Прив. 4 клас. нар. школа проф. Вайгля у Львові 1892—1895
 • II німецька гімназія у Львові 1895—1898
 • I академічна гімназія у Львові 1898—1904
 • Університет у Львові 1904—1909
 • кваліфік. іспит на учителя сер. шкіл з прир. наук (як гол. предм.) і математики й фізики (як побічних предметів)

Учена ступінь:

 • Диплом доктора філософії філ. факульт. львівського університета з 16 VIII 1910 р.
 • Професор при кафедрі зоології природн. факульт. Держ. львівськ. університета з 5 I 1940

Трудова діяльність:

 • 1908 до 1914 (з перервою) учитель
 • Приватний німецький ліцей ф. Дітнер з правом прилюдн. у Львові
 • 19. IX 1911 — 30 VI 1914
 • I акад. гімназія у Львові
 • II піврік 1914/1915 — 31 I 1915 гімназійні курси з українською викл. мовою у Відні
 • 1 II 1915 — 1 I 1916 служба в австр. війську (Вайц у Стирії, Грац, Нодеварад у Семигор.)
 • 1 I 1916 — 5 I 1940 учитель XV гімназія з українською мовою навчання у Львові
 • 1919 — 1925 професор Тайний український університет у Львові
 • 5 I 1940 професор Університет ім. Франка у Львові

Мови:

 • слабо — французька
 • добре — німецька, українська, польська

Адреса: Львів, вул. Хмельовського 15/I

* * *

З особистого листка по обліку кадрів (2)

1 VIII 1940 Помічник декана прир. факу. Л.Д.У. у Львові

Знання мов:

 • Слабо: французька, англійська; добре: німецька
 • Слабо: російська; добре: українська, польська

* * *

Відпис

556/27 Наукове Товариство імени Шевченка вибрало Олександра Тисовського своїм дійсним членом в математично-природописно-лікарській секції, про що повідомляє його отсею грамотою. Львів, 6 грудня 1927. Голова (підпис: д-р Кирило Студинський), секретар (підпис: д-р Роман Цегельський) печатка: Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові.

* * *

Kuratorjum Okr?gu Szkolnego Lwowskiego.

Nr II 2380/29

Przyznanie tytu?u profesora.

Lw?w, dnia 6 kwietnia 1929.

Do Pana Dr Aleksandra Tysowskiego Nauczytiela Pa?stwowego Gimnazjum z ruskim j?z. nauczabia we Lwowie. Na podstawie ust?pu ostatniego art. B, Ustawy z dnia 1 lipca 1926 o stosunkach slu?bowych nauczycieli w brzmienin rozporz?dzenia z dnia 3 lutego 1928 r (Dz.U.R.P. Nr 47. poz. 462) przyznaj? Panu tytu? profesora.

Kurator Okr?gu Szkolnego (підпис:) Jg. Pytlakowski (в.р.)

Печатка: Kurator Okr. Szk. Lw?w. Rzeczpospolita Polska

* * *

Докторський диплом

Стемпель зі стампілею Prezydyum Namiestnictwa — Q.F.F. (знак австр. орла) F.Q.J.

Summis Auspiciis Augustissimi Imperatoris ac Regis Francisci Josephi I.

Nos Antonius Noga Mars univ. med. doctor artis obstetriciae ac gynecologiae prof. publ. ordin. h.t. rector magnificus Stanislaus Witkowski philosophiae doctor philologiae classicae prof. publ. ordin. h.t. decanus Aemilius Habdank Dunikowski A.A.L.L. et philosophiae doctor mineralogiae professor publ. ordin. facultatis philos. promotor rite cinstitutis in virum clarissimum Alexandrum Tysowski Nationae Ruthenum Leopoli in Galicia ordinum, postquam et dissertatione quae inscribitur: “O stosunku p?cheiza p?awnego do ucha u ryb ?ledziowatych” et examinibus legitimis primum in zoologia et botanica deinde in philosophia landabilum doctrinam probavit, doctoris philosophiae nomen et honores, iura et privilegia contulimus in eiusque rei fidem hasce litteras universitatis sigilla sanciendas curavimus Leopoli a.d. XVII. Kalendas Augustas anni millesimi nongentesimi noni. (Підписи:) Antonius Noga Mars h.t. Rector Magnificus. — L.J. — Stanislaus Witkowski h.t. Decanus. — Aemilius Habdank Dunikowski Promotor.

* * *

Ректорат Українського Університету у Львові. ч. 27. Львів, дня 5 жовтня 1939 р.

Ректорат Українського Університету у Львові стверджує, що др. Тисовський Олександер професор УУ., народжений 9 VIII 1886 р. у Львові, повіту львівського займав катедру загальної біології на медичному й ботаніки на філософічному факультеті УУ. й викладав у 1919-25 р.р. “Біологію загальну” й “Систематику ростин”. За Ректорат Українського Університету у Львові: Др. Евген Давидяк (вр.) Ректор — Печать Українського Університету у Львові — др Надрага Секретар

* * *

Ч. 339. (Стемпель на 1 к.) У Львові 28 цьвітня 1918. Дирекція цк. I академічної ґімназії у Львові посьвідчає отсим, що Др. Олександер Тисовський служив у тій ґімназії як іспитований заступник учителя в рр. 1911—1918 і вчив: в шк.р. 1911/12 української мови в кл. Iа, IIб і IVа, польскої мови в кл. IVа, мінеральоґії в кл. IVa, б в числі годин тижнево 18. в шк.р. 1912/13 істориї природи в кл. Iаб, IIаб, Vаб, VIаб. тижнево 18 годин. в шк. р. 1913/14 істориї природи в кл. Iаб, IIаб, Vаб, VIаб. тижнево 18 годин. в I півроці р. шк. 1914/15 на “Ґімназийних курсах з українською викл. мовою” у Відни істориї природи в кл. II, фізики в кл. III. тижнево 5 годин. від 1/II 1915 до 1/I 1916 служив при війську. В I півроці 1915/16 української мови в I/IIа, польскої мови в II/IIIа, математики в I/IIа, IV/V, істориї природи в I/IIб, IV/V тижнево 16 годин. В II півроці 1915/16 польскої мови в кл. I, III, IV, математики в кл. I, істориї природи в кл. I, IV, Vб, тижнево 17 годин. в шк. р. 1916/17 польскої мови в Iа, II, ґеоґрафії в Iа, математики в Iб, II, фізики в IVа, природописних наук в II кл. тижнево 17 годин від 1/III 1917 математики в Iб, II кл., фізики в IVаб кл. природописних наук в Iаб, II, VI, тижнево 20 годин — vertatur — стампілія: цк. академічна ґімназія у Львові — ЦК Радн. правит. і Директор: І. Кокорудз (в.р.). В шк. році 1917/18 учив польскої мови в Iаб кл., математ. в Iб, III кл., природописних наук в Iаб, Vб клясі — тижнево 17 годин. Ц.К. Радник правит. і Директор І. Кокорудз (в.р.) Стампілія: Ц.К. академічна ґімназія у Львові. — в шк. році 1918/19 учив математики в Iа,б, природописних наук в I а. б, в і в II кл., ґеоґрафії в Iаб — тижнево 18 годин. І. Кокорудз (в.р.) стампілія: Ц.К. академічна ґімназія у Львові.

*

Рукопис автобіографії Олександра Тисовського

Рукопис автобіографії Олександра Тисовського

 

*

Публікація за підтримки:

Матеріал: ст.пл. Ольга Свідзинська

Джерело:  особова справа О.Т., архів ЛНУ

1 Коментар

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This