Короткий огляд історії новацтва Пласту у Великій Британії

Улад Пластунів Новаків та Пластунок Новачок (УПН) або новатцво (англ. відповідники: Cub Scout (хл.) та Brownie Guide (дів.)) — це, з уваги на вік членів, перша виховна спільнота Пласту, тобто спільнота дітей у віці від закінчених 6 до закінчених 11 років. Улад пластунів новаків та пластунок новачок гуртує наймолодших членів Пласту.

У цій публікації подаємо короткий огляд праці з Новацтвом за час 50 років і на терені Великої Британії.

Перші новацькі рої почато організувати ще в 1949 році із приїздом до Англії перших українських родин із дітьми в переходових таборах, а відтак у родинному таборі Коршамі.

Початок і заохоту до відновлення новацького руху подала пл.сен. Цьопа Паліїв, яка була уповноважена від ГПС на Англію.

Новацтво у Великій Британії

Перші пластові осередки зорганізовано в Гіклетон, Коршам, Гуль, Дарбі і Брадфорді. До дітей доїзджали пластуни із найближчих місцевостей.

14-го січня 1950 року ініціятивна група оснувала Пласт — КВОМ і вже на основуючих сходинах в Брадфорді була присутня група новаків із Коршаму із своїм братчиком Р. Гринашем. На цих сходинах назначено референтку новачок Б. Золотницьку, референтом новаків В. Клима, які мали за завдання опікуватися новацтвом і посилати до новацтва пластунів для переведення зайнять. Цією працею, доїздом занялися Д. Вітошинська, Г. Ягнушевська, М. Бучок, В. Клим і Б. Золотницька. В цьому році було приготовано Свято Миколая в Брадфорді, а відтак на весні 1951 році Свято Весни і Свято Юрія із участю новацтва. В той час було зареєстрованих 23 новаків і 22 новачки.

В місяці лютому 1950 р. почала виходити «Новацька Вісточка» — журнал для новацтва, циклостилевим способом під наглядом Голови Проводу сен. Ц. Паліїв і при співпраці редакційної групи — В. Радь, В. Клим, П. Головей і М. Бучок. Дітей було ще дуже мало, розкинені по великім просторі і доїздом праця з ними провадилася уривками. «Новацька Вісточка» мала за завдання бути тим лучником поміж новаками. В ній друковані новини із новацького життя по окремих осередках, оповідання, загадки і вірші та матеріяли потрібні до новацьких проб. За 1950 рік вийшло 10-ть чисел «Новацької Вісточки».

В 1950 році відбувся перший пластовий табір в оселі СУБ, на Зеленому Клині — 29.07.1950 до 18.08.1950 р. В склад табору входив і новацький табір один рій новачок і два рої новаків. Команданткою табору була сен. Ц. Паліїв, сестричками Б. Золотницька, Д. Вітошинська, братчики В. Клим і Р. Гринаш.

Опісля зайшли зміни у поселенні родин і переїзди дітей так, що в 1951 році було зорганізовано нові осередки, а деякі старі поліквідувалися. В тих осередках ведено вже більш нормально працю з новацтвом, однак повних роїв майже не було, були це діти різного віку. Такі осередки були в Брадфорді, Лондоні, Коршамі, Манчестері і Дарбі. Це були міста, де родичі поселювалися на постійно і праця з новацтвом могла бути довше тривалою. В той час було зареєстрованих 22 новаки і 14 новачок.

Референтуру новацтва очолили Роман Гринаш і Оксана Паращак. Відбувся другий табір на Зеленому Клині. Три тижні в часі останній тиждень липня і два тижні серпня. Зайшла потреба приготовити виховників до табору і для ведення новацької праці і в днях 7-8 липня відбувся перший Вишкільний Курс для Виховників в Брадфорді під проводом сен. Ц. Паліїв.

В оселі на післятаборових сходинах рішено тримати контакт з новаками самітниками і писати до них листи. Писали братчики і сестрички, що знали їх із табору — В.Клим, Р.Гринаш, Ґ.Сень, Ліда Дуброва, а також на місцях провадили працю з новацтвом.

В 1952 р. сен. Ц. Паліїв виїхала до Канади а опіку над Пластом — КВОМ перебрала сен. А. Герасимович. Того року також відбувся табір на Зеленому Клині, а в ньому окремо новацький підтабір в числі 24 новаків і 15 новачок. Гніздовими в таборі були В.Клим і П.Олеськів. Продовжувано дальше писати листи до новацтва і працю по осередках протягом року. В практиці виявилося, що немає відповідних виховників. Д-р А. Герасимович зорганізувала Виховний Курс старших пластунів, з ціллю приготовити їх до праці з новацтвом. Курс відбувся 3-4 січня 1953 р.

В дальших роках відбувалися новацькі табори, як окрема частина при загальнім пластовім вишкільнім таборі, а чисельність новацтва була така: В 1953 р. на таборі було 30 новаків і 22 новачки. Діяльними були протягом року пластові осередки, де було новацтво і з ними ведено працю на місцях, а саме такі: Брадфорд, Манчестер, Дарбі, Лондон і Коршам.

В 1954 р. відбувся більший Курс для Новацьких Виховників 17 до 19 квітня в Манчестрі під проводом сен. А.Герасимович. В той час маємо докладніші дані про кількість новацтва по станицях та іхніх виховників.

Брадфорд 1 рій мішаний — брат. В. Клим
Манчестер 2 рої окремі — сестр. О. Паращак
Дарбі 1 рій мішаний — брат. М. Попович-Назарук
Лондон 1 рій мішаний — сестр. П. Олеськів
Коршан 1 рій мішаний — сеср. Ю. Остапенко і Тамара Близно

Загальний стан новацтва: 30 новаків, 32 новачки. Табір на Зеленому Клині, тритижневий.
1955 р. Табір на Зеленому Клині під проводом реф. Оленки Маців і Василя Кпима із участю 25 новачок, 30 новаків. Праця по осередках продовжується за винятком Коршаму, який остаточно ліквідовано, як родинний табір.

1956 р. під час таборування на Зеленому Клині відбувся перший більший Вишкіл Новацьких Виховників під проводом д-ра Т. Самотулки. Праця протя¬гом року продовжується. Основано нові осередки в Лестері та Ноттінґгамі.

1957 р. новацький табір на новому місці у Валії «Ти-Маїр». Число новацтва на таборі — 31. Цього року на таборі був присутній д-р Т. Самотулка, котрий продовжує Курс Новацьких Виховників започаткований у минулому році під час табору. Набравши більше досвіду праця з новацтвом іде жвавіше і в більших осередках де є новацтво уряджено Свято Юрія, Свято Матері і Свято Миколая — Брадфорд, Дарбі, Лондон, Манчестер і Рочдейль.

1958 р. новацький табір відбувся на Зеленому Клині від 27-го липня до 16-го серпня 1958 р. На таборі було 63 учасників новацтва. В той час загальний стан новацтва був: 36 новаків і 40 новачок. Референтами були В. Клим і П. Олеськів, вони також відповідали за ведення новацького табору, котрий був підтабором пластового вишкільного табору.

1959 році стан новацтва був 67 плюс 11 непевних, а новацькі рої були в слідуючих осередках:
Брадфорд 1 рій — брат Іван Вовчина
Манчестер 1 рій — брат Роман Гринаш

Дарбі 2 рої — брат Микола Попович
Лондон 1 рій — сестр. Пеля Олеськів
Лестер 1 рій — сестр. Ія Лагодинська
Референтами новацтва були В. Клим і П. Олеськів.

Відбувся табір тритижневий в «Ти-Маїр» Північній Валії над морем. Почала виходити щомісячна Пластова Сторінка в часописі «Українська Думка» в якій був Куток для Новацтва. Сторінку видавала КПС в Англії під головуванням д-ра А. Герасимович.

1960 р. відбувся новацький табір в Лофборо з участю 34. Загальний стан новацтва — 45. Табір відбувся під відповідальністю референтів, які виконували функції гніздових під час таборування. Нове місце, не дуже відповідне для дітей, тому і число менше як попередніх років.

1961 рік, виявилась потреба відбути Курс Новацьких Виховників, який під проводом сен. А. Герасимович у співпраці із референтами відбувся 24-го червня 1961 р. в Манчестрі. На курсі було рівнож обговорено ведення табору. Табір в Лофборо на попередньому місці.

1962 році новацтво взяло участь у крайовім святкуванні 50-ліття Пласту в днях 19-20 травня в Дарбі. Стан новацтва зміняється, бо старші перейшли до юнацтва. Остали діяльними і активними осередками із участю новацьких роїв слідуючі: Манчестер, Дарбі, Лондон, Волвергамптон, Ноттінґгам, Брадфорд і Лестер.

1963 р. повторено Курс для Новацьких Виховників в дні 4-5 травня в Брадфорді під проводом д-ра А. Герасимович. Участь в Курсі досить чи¬сельна. Табір тритижневий в Лофборо.

В дальших роках 1964 і в 1965 р. праця безперебійно продовжується по станицях і під час таборів, які дальше є ведені як окремий підтабір зага¬льного пластового табору. На день Загальних Зборів 19-го березня 1966 р. стан юнацтва є такий: 42 новаки і 31 новачка. Референтами є В. Клим і П. Олеськів.
1965 р. табір відбувся на Зеленому Клині з участю 28 новаків і 14 новачок.

1966 рікєзамітним в історії Великої Британії з того, що в цьому році Пластуни набули власну пластову оселю в Північній Валії, яка від того року стає постійним місцем таборування пластунів. В 1966 р. таборували на «Верховині» новаки в числі: новаків 28, новачок 18.

Від 1967 р. до 1970 р. була одна референтка новацтва, яка рівнож виконувала обов’язки гніздової під час таборів. Табори відбувалися у власній оселі, а участь новацтва була така:

Рік 1967. Загальний стан у всіх сімох станицях: 42 новаки, 29 новачок. З того на таборах були учасниками
1968 р. — 20 новаків, 16 новачок
1969 р. — 21 новаків, 18 новачок
Загальний стан новацтва в подальших роках:
1969 р.— 31 новаки, 38 новачки
1970 р. — 24 новаків, 23 новачок
1971 р. — 24 новаків, 23 новачок
1972 р. — 28 новаків, 21 новачок
1973 р. — 28 новаків, 18 новачок
1974 р. — 17 новаків, 16 новачок

В 1969 році відбувся Курс Новацьких Виховників в днях 18-19-го квітня 1969 в Ноттінґгамі, в якому взяло участь 8 пластунок і 9 пластунів, під проводом Голови КПС д-ра Герасимович та при співпраці проводу. Новацький табір відбувся на «Верховині» при участі 21 новака і 18 новачок. Референткою була П. Олеськів. В цьому році 21 вересня відбувся великий Концерт в Лондоні з нагоди 20-ліття Пласту у Великій Британії в концерті брали участь новацькі частини.

В 1970 р. новацькими референтами були Ія Лагодинська і Оля Кельман. Табір, які всі табори, що відбувалися попредньо, мав свою окрему Булаву, програму, молитву і накази, однак користав із загальної назви, часу і місця.

Від 1971 р. референткою новацтва є Марійка Бабич. В році 1971 від 17-24 липня відбувся Вишкіл Новацьких Виховників під проводом пл. сен. Наді Кулинич із ЗСА. У вишколі взяли участь 7 пластунок і 3 пластунів та доповнили свої знання та досвід для дальшої праці з новаками.

В 1973 р. одна учасниця відбула Вишкіл в Мюнхені, який був там організований сен. Даревичем.
Помало число новацтва меншало, аж дійшло до того, що на табори приїжджало тільки кілька дітей новацького віку, інші перейшли в улад юнацтва.

В 1980-тих роках починає припливати нове покоління новацького віку. Це вже діти тих пластунів, що народилися в Англії. Більшість цих дітей є англомовні. Праця з ними зробилася відмінною від звичайної пластової праці. Референтом УПН в цих роках є дальше пл. сен. Марійка Бабич. Через брак знання української мови новацьких проб не проводиться. Праця в таборі полягає в більшості на навчанні української мови, у формі співу, віршів, ігор… Робляться новацькі вмілості.

Багато з тих дітей переходять до юнацького уладу. На теперішній час залишилося тільки три станиці, в яких ще є діти новацького віку: Манчестер, Ноттінґгам і Дарбі.

Джерело: Вікі, 50 років Пласту у Великій Британії

Авторпл. сен. Пєля Олеськів

[stextbox id=”info”]Друзі, якщо вам подобається ідея блогу та його контент, то побажати йому (блогові) успіхів і процвітання ви може на сторінці благодійності 😉[/stextbox]

*

0 коментарів

Опублікувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Підтримати 100 Кроків

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
1910ті
1920ті
1930ті
1940ві
1950ті
1960ті
1970ті
1980ті
1990ті
2000ні
30 років Пласту в Україні
30Польща
70США
анонс
балачка
бібліотека
біографії
блог
важливе
виховництво
Відеоматеріали
Вічна Ватра
Джемборі 2019
Звук
ЗМІ
історія
курені
медіа
Начальний Пластун
новини
осередки
Персоналії
Подертий черевик
символіка
Сірий Лев
табори
Улади
УПН
УПС
УПЮ
УСП
цього дня
Часівник

Реклама

Запрошую тебе підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.

Pin It on Pinterest

Share This