Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри (за підсумками 2011 року)/ Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні.

“100 кроків” подає уривок з доповіді, в якому йдеться про діяльність Пласту. За інформацію дякуємо КПС України

Прикладом громадських молодіжних та дитячих організацій, діяльність яких меншою мірою залежить від політичної кон’юнктури їхніх старших покровителів, може бути робота скаутських організацій, яких в Україні на національному рівні діє кілька. Серед них особливе місце займає Молодіжна організація „Пласт – Національна скаутська організація України”, до складу якої на кінець 2011 р. входило 5053 фіксованих члени, котрі проводили діяльність у 121 осередку Пласту в 22 областях України, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.

Пласт, як український аналог скаутського руху, з’явився ще в 1911 р., тобто вже через 4 роки після того, як у 1907 р. в Англії виник скаутський рух (від англ. scout – розвідник, або відповідник у термінології запорізьких та кубанських козаків – пластун).

Метою Скаутського руху є сприяння розвитку молоді в досягненні її фізичного, розумового, соціального і духовного потенціалу як особистості, як відповідального громадянина і як члена місцевої, національної і міжнародної спільноти.

У сучасній Україні скаутинг як різновид неформальної освіти та позашкільного виховання молоді активно розвивається в нашій країні. Це спричинило виникнення великої кількості скаутських організацій, що діють на всеукраїнському або регіональному рівні, а також і локальних скаутських клубів, які поширюють свою діяльність на окремий населений пункт або ж і навчальний заклад.

1 листопада 2011 р. Верховна Рада України Постановою № 3984-VІ „Про відзначення 100-річчя українського скаутського руху” звернула увагу на визначний внесок скаутських організацій у національне відродження України, патріотично-виховну діяльність на благо українського народу. Наявність постанови, безумовно, підсилило увагу суспільства до Пласту і скаутингу, активізувала сприяння органів влади та органів місцевого самоврядування розвитку осередків скаутських організацій у містах та селах.

Варто зазначити, що таке сприяння посилилося також і в результаті прийняття Указу Президента України від 28 березня 2008 р. № 279/2008 „Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”.

Для досягнення визначених цілей у Пласті діє система виховання, яка реалізується через добровільність членства в організації, виховання і навчання через гру та працю, поступову програму занять і випробувань, працю у малій групі, заохочення ініціативи та самоврядування, пізнання та життя серед природи, підтримку спеціальних зацікавлень й здібностей дітей та молоді.

Пласт позиціонує себе як організація самовиховного спрямування, основною метою діяльності якої є становлення гідного громадянина своєї держави. Задля цього в середовищі Пласту створено відповідні умови для залучення особистості до самовдосконалення, реалізації власних можливостей та потенціалу, надання ефективної психолого-педагогічної підтримки в цьому процесі.

Програма занять включає щотижневі гурткові сходини, прогулянки, екскурсії, мандрівки, табори, мистецькі, спортивні, інтелектуальні та інші змагання. Протягом літа 2011 р. Пласт організував 126 виховних таборів, у яких пластуни на свіжому повітрі практично закріплювали здобуті впродовж року на щотижневих заняттях знання та вміння.

Відбуваються традиційні акції різного спрямування – спортивні змагання „Спартакіада”, змагання з пішого мандрівництва „Стежками героїв” та „Осінній рейд” (спільно з Федерацією спортивного туризму України), фестиваль пластової творчості „День пластуна”, мистецький фестиваль „Орликіада” та інші. У 2012 р. щорічна
міжнародна скаутська акція „Вифлеємський Вогонь Миру” відбулася в Україні вже 13-й рік поспіль, охопивши десятки тисяч українців ідеєю миру та допомоги іншим.

Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями.

Особливістю скаутською методики є волонтерська робота. Пласт у своєму активі має близько 1800 дорослих волонтерів (переважно віком від 18 до 30–35 років), які долучаються до громадської роботи щонайменше 1 раз на місяць, а велика частина працює вихователями щотижня. З метою вдосконалення знань і навичок роботи з дітьми, проведення заходів, громадської активності у Пласті щороку відбувається навчання та тренінги. Так, лише впродовж 2011 р. проведено 345 таких навчань (вишколи, семінари, тренінги).

2012 р. організація відзначила 100-ліття від часу створення. 19–24 серпня у Львові, місті заснування Пласту, відбулася Ювілейна міжкрайова пластова зустріч, в якій взяли участь 2326 осіб з 15 країн світу. Більшу частину учасників складали діти від 7 до 17 років.

Окрім святкової зустрічі, пластуни реалізували проект „100 добрих справ до 100-ліття Пласту”, провели Міжнародну конференцію з історії та майбутнього організації, відкрили пам’ятник „Пластунам, що не зламали своїх присяг” (Івано-Франківськ) тощо.

Джерело: Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар`єри

*

Запрошую підписатися

Час від часу ми готуємо підбірку найкращих матеріалів і будемо раді поділитися

Чудово! Ми надіслали лсиста на вказану пошту, його треба відкрити і підтвердити підписку.